Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402421 .

Woord van de Pastoor

Pinksteren 2020

YOUTUBE-FILMPJES BIJ DIT WOORD: https://www.youtube.com/watch?v=34Zo9KpK0bw en https://www.youtube.com/watch?v=NJluvTzCIdg

Wat herinnert u zich nog van uw Vormsel ? In deze Pinksterdagen, het feest van de Heilige Geest wil ik u zo eens vragen: herinnert u zich nog waar, wanneer en door wie u gevormd bent. Bij mij is het dit jaar 36 jaar geleden dat ik in de parochiekerk van Outer bij Ninove door Mgr. Leo De Kesel, de hulpbisschop van Gent en de oom van onze kardinaal, werd gevormd. Ik vond dat toen best spannend. Onze pastoor van Nederhasselt had ons daarop voorbereid. We moesten knielen voor de bisschop, onze naam duidelijk zeggen, de bisschop zou ons dan de hand opleggen en zalven met chrisma. Maar nog spannender was dat onze pastoor had verteld dat de bisschop ons daarna een lichte klap op onze wang zou geven. Nu kan ik u onmiddellijk geruststellen: die klap van Mgr. De Kesel was maar een zacht tikje, de bisschop was toen al begin de 80 en hij zal vast gezien hebben dat er voor hem een braaf jongetje zat die later priester ging worden, dus hij zal zich wel ingehouden hebben... Toch vond ik die klap wel iets spannend want onze pastoor had uitgelegd dat we met die klap op onze wang ridder van Jezus werden geslagen. Ik vond dat toch wel een mooie gedachte. De mensen van mijn leeftijd en ouder zijn allemaal met zo tik op de wang gevormd. Ik hoop dat niemand er nog enig letsel van ondervindt maar wel dat u zich realiseert dat u Ridder van Christus bent, vervuld met Gods Geest, dat je in woord en daad moet opkomen voor de zaak van de Heer.
Pinksteren is ons feest, het feest van de begeesterde mensen. Als mensen mij vragen wat Pinksteren is, dan antwoord ik altijd: de verjaardag van onze Club, het begin van de Kerk die naar buiten ging om te verkondigen dat Jezus de Christus is, degene die ons alles te bieden heeft wat we nodig hebben. We kunnen aan het begin van de Handelingen van de Apostelen lezen over het eerste Pinksterfeest. Na de Hemelvaart van Jezus waren de leerlingen als bangeriken bij elkaar gaan zitten, biddend wachtend op de komst van de beloofde Helper. Na 9 dagen gebed – een noveen - zagen ze ineens allemaal vlammetjes boven elkaars hoofd en hun haar brandde toch niet af. En vooral: hun schrik was weg. De beloofde Helper was gekomen, ze hadden de Heilige Geest ontvangen. Ze gingen naar buiten en begonnen tegen elk te vertellen dat als ze echt wilden leven en eeuwig wilden leven, dat ze dan Jezus Christus in hun leven moesten toelaten en met Hem leven. Die Heilige Geest hebben de apostelen niet voor zichzelf gehouden maar doorgegeven. Door handoplegging, gebed en zalving is die ook bij ons terecht gekomen. U die gedoopt en gevormd bent, u hebt die ook ontvangen, wat doe je er mee ? Hoe getuigen wij van Gods grote daden ? Hoe getuigen wij van “Jezus is de Heer” ? Met je geloof moet je iets doen ! Je christelijke geloof is niet iets voor jouw priveleven. Wat doe jij met je geloof ?
Deze Pinksteren vraagt aan u en mij: wat doe jij met je geloof in Jezus Christus ? Je bent gedoopt en gevormd, je hebt ook die Heilige Geest ontvangen, minder spectaculair wellicht dan op die eerste Pinksterdag maar toch dezelfde bezielende Geest, Hij zit in je. Wat doe je er mee ? Stel je zo maar eens concrete vragen. Spreek je met je partner over je geloof, wat het voor je betekent. Bid je wel eens met elkaar ? Laat je je geloof ook spreken in je omgang met andere mensen ? Als je facebook of twitter hebt, zet je daar ook wel eens op dat je naar de kerk gaat of deel je ook gelovige dingen ? Als je je facebookpagina opent, dan krijg je daar altijd de vraag: Wat ben je aan het doen ? Sommige mensen zetten daar de meest vreemde dingen op maar beantwoordt die vraag maar eens als christen. Zet je daar ook wel eens op: Ik ga nu naar de Mis, ik ga een wandelen naar een van de kapellen in ons dorp, ik ga nu even niet facebooken maar ik ga het eens stil maken en wat bidden. Moet je eens doen en moet je eens kijken hoeveel likes je gaat krijgen…
Wat doe jij met je geloof, met die Heilige Geest die je eens ontvangen hebt ? Geloven in Jezus Christus is natuurlijk niet alleen bidden en naar de Kerk gaan maar ook goed handelen met medemensen. In de manier zoals jij mensen behandelt, mensen vergeeft, mensen niet laat vallen, mensen in hun waarde laat, in die manier van je leven moeten anderen kunnen ontdekken dat je leerling van Jezus bent en Zijn Geest hebt ontvangen. Wat doe jij met je geloof ?
Pinksteren…toen traden die leerlingen naar buiten toen ze vervuld waren van de Heilige Geest, het werd de geboorte van de Kerk. Wat toen begon met enkele mensen is nu uitgegroeid in ongeveer twee miljard christenen over de hele wereld. Hoe kon dat zo groeien ? Omdat mensen in woord en daad met hun vriendschap met Jezus aan de slag gingen, ging het door al 2000 jaar lang. Christenen houden hun geloof nooit voor zich. Wat doe ik met mijn geloof ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be