Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 404416 .

Woord van de Pastoor

Drie-eenheid

Op de zondag na Pinksteren vieren we in de Kerk ieder jaar het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, de Heilige Drievuldigheid. Onze God is Vader, Zoon en heilige Geest. In de dagen rond dat Hoogfeest vraag ik het zo af en toe wel eens aan mensen die ik ontmoet: hoe is de naam van onze God? De naam van onze God is de heilige Drievuldigheid, Vader, Zoon en heilige Geest. Er zijn wel eens mensen die me zeggen dat ze dat nooit hebben geweten of gehoord… We zijn eens allemaal gedoopt “in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”, al ons bidden begint en eindigt met een kruisteken “in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. (zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=lJFuLQXdCvQ&ab_channel=videostarninove

Het is niet gemakkelijk om te spreken over de Drie-eenheid en toch gaat het in ons christelijke geloof daarover, dat is de kern: de heilige Drievuldigheid, het centrale mysterie van ons christelijke geloof. God heeft het geopenbaard door de menswording van Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus en door de zending van de Heilige Geest. We zullen het nooit helemaal kunnen begrijpen. Misschien kunnen enkele zinnen uit de Catechismus van de Katholieke Kerk ons er een beetje bij helpen. Ik geef drie gedachten mee die ons wat kunnen helpen in ons geloof in de Drievuldigheid.
1) De Drie-eenheid is één. Wij belijden geen drie goden, maar één God in drie personen: ‘de Drie-eenheid die één in wezen is’. De goddelijke personen verdelen het ene goddelijke wezen niet onder elkaar, maar elk van hen is geheel God. (nummer 253)
2) De goddelijke personen zijn onderling werkelijk verschillend. ‘God is één, maar niet op de wijze van een eenling. ‘Vader’, ‘Zoon’ en ‘heilige Geest’ zijn niet eenvoudigweg namen die modaliteiten van het goddelijke zijn aangeven, want zij zijn onderling werkelijk verschillend: “Wie de Zoon is, is de Vader niet, noch is wie de Vader is, de Zoon noch is de heilige Geest wie de Vader of de Zoon is”. Zij verschillen onderling door hun oorsprongsrelatie: ‘Het is de Vader die voortbrengt, de Zoon die voortgebracht wordt, en de heilige Geest die voortkomt’. (nummer 254)
3) De goddelijke personen hebben betrekking op elkaar… Het verschil is alleen maar gelegen in de betrekkingen waarin zij op elkaar betrokken zijn…Ook al spreekt men met het oog op hun onderlinge relatie over drie personen, dan gelooft men echter toch in één natuur of substantie…Op grond van deze eenheid is de Vader geheel in de Zoon en geheel in de heilige Geest; de Zoon is geheel in de Vader en geheel in de heilige Geest; de heilige Geest is geheel in de Vader en geheel in de Zoon. (nummer 255)

Misschien denk je: “Toch niet gemakkelijk om dat goed te begrijpen wie onze God nu precies is”. Je bent daar niet alleen in. God is altijd groter en anders dan we denken. Een mooi verhaal daarbij is het verhaal van de grote heilige Augustinus. Hij liep eens langs het strand na te denken hoe hij aan de mensen het mysterie van de Drie-ene God Vader, Zoon en heilige Geest zou uitleggen. Terwijl hij aan het wandelen was, ziet hij een jongetje die op het strand een putje had gegraven en hij liep heel de tijd met zijn emmertje tussen de zee en het putje. Augustinus vroeg hem wat hij aan het doen was. “Wel”, zei het kind, “Ik probeer de zee in mijn putje te gieten”. “Maar dat kan toch niet”, zegt Augustinus, “denk je nu echt dat je die hele zee in dat kleine putje van jou krijgt”. “Nee”, zei het jongetje, “net zo min als jij het mysterie van de Drie-ene God in jou hoofd krijgt en het zal begrijpen”.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be