Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 368121 .

Woord van de Pastoor

Warme hand

Mijn aandacht werd deze week getrokken naar een artikeltje bij VRT NWS met als titel “Kunstmatige ‘warme hand’ moet mensen met dementie ’s nachts tot rust brengen”: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/19/warme-hand/
Aan de Universiteit Antwerpen werd een kunstmatig “warme hand” ontwikkeld om dementerende personen ’s nachts een gevoel van geborgenheid te geven. Bij naar schatting een op drie mensen met dementie is er sprake van nachtelijke onrust. Die “warme hand” moet de eenzaamheid en de huidhonger opvangen en bij de gebruiker creëert het een gevoel van geborgenheid door een hand-in-handeffect na te bootsen, zo lezen we in het artikel. De uitvindster zegt: “Zorgprofessionals weten dat het vasthouden van een hand echt wel rust kan brengen. Helaas hebben zij zelf niet de tijd om permanent de hand van de bewoners vast te houden”.

Een mooie uitvinding. Een hand kunnen vasthouden, een hand op de schouder, bij de hand genomen worden: we kennen het gevoel allemaal van nabijheid, geleid worden, bemoedigd en gesterkt worden. Een kind aan de hand van vader of moeder voelt zich veilig; geliefden die elkaar bij de hand nemen is een mooi teken van liefdevolle nabijheid. In de Bijbel vinden we die uitdrukking over “de Hand van God” ook regelmatig terug. Ook daar geeft het gevoelens weer van Zijn nabijheid, Zijn Liefde, Zijn leiden, Zijn geborgenheid.

Er zijn heel wat verzen in de Bijbel te vinden die ons spreken over de Hand van God. Een keuze maken uit die vele passages is niet gemakkelijk maar toch pluk ik er graag enkele uit die ons een mooie boodschap meegeven.
Een passage uit het boek Deuteronomium 7,8 spreekt over de sterke Hand van God die bevrijding brengt: “Maar omdat Hij u liefhad en zich wilde houden aan wat Hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte”.
In Psalm 31, 15-16 lezen we over hoe we als gelovigen mogen vertrouwen dat God zorg voor ons draagt, wat het leven ons ook brengt en hoe he leven ons ook pijn kan doen. In Gods Hand mogen wij ons veilig geborgen voelen: “Maar ik vertrouw op U, Heer, ik zeg: U bent mijn God, mijn lot en mijn leven zijn in uw hand”. Het is die zin uit de Psalmen die Jezus ook op het kruis heeft gebeden. Volgens de evangelist Lucas is die zin uit de Psalmen de laatste zin die Jezus heeft gesproken voor Zijn sterven. We lezen in Lucas 23,46: “En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.”
In Psalm 37 vers 5 wordt ons gesproken dat er wel onverwachte en onprettige dingen op onze levensweg kunnen komen maar dat we op Hem mogen vertrouwen. Met vertrouwen op Hem zal Hij ons grote dingen geven “Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen”.
Een mooi zin uit Psalm 63 vers 9 spreekt ons over hoe Gods troostende en helpende Hand altijd bij ons is: “Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast”.

Die Hand van God, we mogen ze altijd bij ons weten. De Hand van God, we mogen er ons altijd in geborgen weten. Of zoals we afgelopen weekend nog zongen in het lied 818 uit Zingt Jubilate: “Dat het licht in ons mag blijven branden, ’t laaiend vuur, het dove niet. God draagt ieder mensenkind op handen, looft zijn Naam met een vreugdelied.”

Gods zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

MARIETTE UIT NIEUWRODE WERD 100 JAAR: https://www.leuvenactueel.be/nieuws/holsbeek/mariette-verstreken-is-100-jaar