Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 363612 .

Woord van de Pastoor

God zegene u en God beware u

Onlangs was ik op doopgesprek en de ouders hadden die avond de kleine nog niet naar bed gebracht zodat de pastoor toch eens de toekomstige dopeling kon zien. Voor ik aan de formaliteiten begon en de doopliturgie met de jonge ouders doornam, werd de kleine naar bed gebracht door de moeder. De vader gaf het kind een kus en een kruisje en zei daarbij: “God zegene u en God beware u “. Ze vroegen me toen om het kind ook een kruisje te geven. Ik heb de kleine ook een kruisje gegeven en “God zegene u en God beware u” gezegd. Het is een ritueel wat ik bij veel jonge ouders zie en wat de vorige generaties ook altijd hebben gedaan: kinderen een kruisje geven en daarbij “God zegene u en God beware u” zeggen. Ik heb dat zelf ook altijd gekregen toen ik kind was. Sommige kinderen kunnen niet slapen als ze van papa en mama geen kus en kruisje hebben gekregen… Het is een mooi teken dat ouders naar hun kinderen geven, een stuk geloofsopvoeding. Ze drukken daar mee uit: papa en mama zijn in de duisternis van de nacht in de buurt maar er is ook Iemand anders die in jouw buurt is.

Een kruisje geven en “God zegene u en God beware u” zeggen is niet alleen iets voor kinderen. Ik ken echtgenoten die elkaar ook een kus en kruisje geven voor ze ’s avonds het licht uit doen en gaan slapen. Ik ken partners die elkaar een kus en kruisje geven als ze ’s morgens naar het werk vertrekken. Ik hoorde onlangs een grootmoeder vertellen dat ze haar kleinkinderen die op reis gingen ook een kus en een kruisje en een “God zegene u en God beware u” had gegeven. Toen ik nog pastoor in Nederland was en ik naar Nederland vertrok vanuit Nederhasselt, gaven mijn moeder en grootmoeder mij ook altijd een kus en een kruisje. Mijn grootmoeder heeft dat gedaan, tot daags voor haar sterven…

Een tijd geleden vroeg iemand mij dat nog: “Mag ik dat eigenlijk wel doen, een kruisje geven, want ik ben toch geen diaken of priester?” Natuurlijk mag je dat. Het is eigenlijk heel Bijbels om aan God te vragen je dierbaren te zegenen en te bewaren. We mogen denken aan wat God tot Mozes zei in het boek Numeri 6,22-26: “De Heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen: Als u de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: ‘Moge de Heer u zegenen en behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!’ Als zij zo mijn Naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.”

Heeft deze traditie in mijn leven, in ons gezinsleven, in onze familie nog een plaats?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be