Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 404416 .

Wat is de Eerste Communie

Beste ouders,

Kort na de geboorte hebben jullie jullie kind laten dopen. Toen hebben jullie gezegd: wij zullen aan ons kind leren wie Jezus en de Kerk is. Ondertussen hebben jullie dat gedaan. Jullie hebben aan jullie kind de grote verhalen uit de Bijbel verteld, jullie hebben het kind leren bidden en wel eens meegenomen naar de Eucharistie. Nu jullie kind rond de leeftijd van 7 is, wordt het tijd dat het de Eerste Communie doet zodat het helemaal kan deelnemen aan de Eucharistie.

In de komende tijd gaan we jullie kind daarop voorbereiden. Ik wil even kort stilstaan bij waar bij de voorbereiding op de Eerste Communie de nadruk ligt. Twee dingen vind ik belangrijk wat de kinderen moeten weten. Ze moeten goed weten wie Jezus is en ze moeten weten wat er gebeurt in de Eucharistieviering. Daar gaat het om.

Om Jezus en de Eucharistie goed te leren kennen, komen we met de communicanten en de ouders samen in de kerk voor enkele catechesemomenten. We komen ook samen in een aantal Eucharistievieringen waarin de toekomstige communicanten bijzonder worden betrokken. Met Kerstmis, God die mens werd in Jezus Christus; op 2 februari met Lichtmis - Maria en Jozef dragen het kind Jezus op in de tempel ; met Aswoensdag - het begin van de jaarlijkse veertigdagentijd; op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake wanneer we vieren en gedenken dat Jezus voor ons is gestorven en verrezen.

In die samenkomsten zullen we stilstaan waarom de Eucharistie voor ons zo belangrijk is. Op een kinderlijke manier zal ik heb uitleggen waarom de Eucharistie voor ons de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven is. Ik zal met de kinderen spreken over de dienst van het Woord. We lezen elke Eucharistieviering uit de Bijbel. Voor ons is dat niet zomaar uit een oud boek lezen maar voor ons is dat: God spreekt tot ons, wat we daar horen is Gods Woord voor ons.

Ik zal uitgebreid stil staan bij de dienst van de Eucharistie. Ze gaan de eerste keer de Communie ontvangen, het is belangrijk dat ze weten wat dat is. Het verhaal over het Laatste Avondmaal zal worden verteld. Jezus nam daar brood en wijn en zei: "Dit is Mijn Lichaam, Dit is Mijn Bloed" en Hij zei: "Blijft dit doen om Mij te gedenken". Daarmee maakte Hij Zijn leerlingen priester. Zij en hun opvolgers, de bisschoppen en de priesters, bleven dat doen. In elke Eucharistie zetten we brood en wijn op het Altaar, we bidden om de Heilige Geest – de Kracht van God; de priester spreekt de woorden van het Laatste Avondmaal uit. Over het brood zegt hij: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor U gegeven wordt” en over de wijn zegt de priester: “Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.” Vanaf dat moment geloven wij: ook al zien en smaken we nog brood en wijn, het is werkelijk het Lichaam en Bloed van Jezus, Jezus is dan werkelijk onder de gedaante van brood en wijn aanwezig. Jullie kind zal dus op die dag van de Eerste Communie voor het eerst Jezus ontvangen.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de praktische kant van het ter Communie gaan. We leren jullie kind hoe het van de handen een troontje zal maken voor Jezus bij het ter Communie gaan. Dat de priester de Hostie zal tonen en daarbij zeggen wat het is: “Lichaam van Christus" en dat jullie kind daarop zal antwoorden "Amen" waarmee het zegt: "Ik geloof dat Jezus werkelijk bij mij komt".

Jullie kind zal de eerste keer de Communie ontvangen, vele malen zullen volgen. Vanaf nu zal het bij het wekelijks bijwonen van de Eucharistie Jezus in de Heilige Communie mogen ontvangen. Uit die ontmoeting zal het - net als jullie - meer en meer als christen gaan leven, in verbondenheid met de Heer en met elkaar.