Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402424 .

Woord van de Pastoor

Priesterwijdingen en Jona

Enkele weken geleden ben ik naar de Priesterwijding in ’s-Hertogenbosch geweest. Er werden daar drie nieuwe priesters gewijd. Drie mannen met een totaal verschillende achtergrond werden daar tot priester gewijd. Aanvankelijk liet hun leven niet vermoeden dat ze priester zouden worden. De jongste van de drie is 35 jaar, hij studeerde elektrotechniek, niet direct iets wat naar het Priesterschap verwijst. De tweede is 47 en werkte in de hotel- en toeristenindustrie, ook dat verwijst niet onmiddellijk naar het toedienen van de Sacramenten en het Woord Gods verkondigen. De derde is een man van 73, werkte jarenlang in de lerarenopleiding, werd enkele jaren geleden weduwnaar,  hij heeft twee kinderen en vier kleinkinderen: niets van dat al lieten Gods Roepstem tot het Priesterschap vermoeden. Alle drie werden ze op een bepaald moment geroepen om priester te worden. Ook al liet hun weg het aanvankelijk niet vermoeden, toch greep de Heer in en ze zijn ingegaan op het Woord van de Heer. Alle drie kunnen ze in hun leven aanduiden waar en wanneer God een duidelijk teken gaf en hen liet verstaan dat Hij hen wilde als Zijn Priester. God kan in een mensenleven soms vreemde wendingen geven. We moeten niet bang zijn voor de wendingen die God in ons leven wil geven. Als we in ons hart de zekerheid hebben dat ze van God komen moeten we er gewoon ja durven op te zeggen. Ik denk dat we soms heel wat moois en heel wat goede dingen laten aan de kant liggen omdat we bang zijn om te doen wat God in ons leven aangeeft. Zie: http://www.sint-janscentrum.nl/nieuws/2015/20150530_getuigenissen_priesterwijding.pdf


 


Onlangs kreeg ik hier op de pastorij een jongere man op bezoek die ook wat vastzat met zijn leven en daarover kwam spreken. Ik luisterde naar zijn verhaal en heb hem toen het verhaal van de profeet Jona en de walvis verteld. Het is wellicht bekend, anders een tip om eens te lezen in uw Bijbel. Jona kreeg van God de opdracht om de bewoners van de stad Nineve tot God terug te brengen. Maar Jona zag dat helemaal niet zitten. Hij denkt dat hij dat niet kan, ook al vraagt God hem daarvoor. Het lijkt Jona te moeilijk en hij loopt weg, hij pakt de boot en vlucht voor wat God van hem vraagt. Uiteindelijk overkomt hem heel wat, hij belandt zelfs in de buik van een walvis. Als hij zijn opdracht toch vervult, blijkt dat het ook helemaal lukt en eigenlijk helemaal niet zo moeilijk was als hij eerst gedacht had. De man die bij mij op de pastorij kwam, herkende zich in het verhaal en kon zijn levenssituatie helemaal leggen op dat verhaal van Jona: ja, ook zijn leven was voor een stuk vluchten voor wie hij was en wat God van hem wilde.


 


God heeft met elk van ons een Plan. Hij laat ons dat voelen in ons hart en Hij geeft ons daar ook altijd de nodige en de duidelijke aanwijzingen voor. We moeten ze alleen willen en durven zien en er op ingaan. Soms zijn we er bang voor, soms willen we die weg van God niet gaan omdat iedereen van ons iets anders verwacht of omdat we gewoon ons eigen plan willen tekenen met ons leven. God dwingt ons natuurlijk tot niets, Hij wijst ons alleen de weg die ons gelukkig maakt, we mogen dat natuurlijk weigeren. God bevraagt ons nooit boven onze krachten en God stuurt ons nooit zomaar ergens heen zonder Zijn genade en kracht. Het ligt dikwijls aan ons: of we willen luisteren en het durven te doen. Als we in ons hart voelen dat God van ons aparte wegen vraagt, zullen we dikwijls als Jona aanvankelijk vluchten maar we moeten ook meestal vaststellen dat die vreemde wegen van God gaan van ons gelukkige mensen maakt. Achteraf zegt men dan ook: had ik het maar al eerder gedaan ? Hoe is het met mijn luisteren naar wat en waar Hij mij wil ?


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


TERUGBLIK OP EEN MOOIE PROCESSIE: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/43617