Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402424 .

Woord van de Pastoor

Vuvuzela

VUVUZELA

Van het Wereldkampioenschap Voetbal in Zuid-Afrika heb ik een nieuw woord leren kennen: de vuvuzela. Nog nooit had ik van een vuvuzela gehoord tot ik de eerste voetbalmatch bekeek en vooral beluisterde. Als je op internet gaat kijken wat een vuvuzela is daN lees je dat het een blaasinstrument is wat vooral in Zuid-Afrika populair is bij voetbalfans. Daar zijn we ondertussen wel achter. Het lijkt wel of er een zwerm bijen in je televisietoestel zit. Als ik hier met mensen spreek over het voetbal, dan komt meestal ook een opmerking over het irritante geluid van de vuvuzela’s. De vuvuzela’s overstemmen alle andere geluiden. Enthousiaste geluiden of boegeroep hoor je bijna niet meer. Het schijnt ook lastig te zijn voor de voetballers zelf, sommigen horen er zelfs de fluitsignalen van de scheidsrechter niet meer door. Veel mensen hoor je zeggen: “Die vuvuzela’s moesten ze verbieden”.

Het alles overtreffende geluid van vuvuzela’s bij de voetbalmatchen mag er ons ook eens bij stil laten staan wat vuvuzela’s in ons eigen leven zijn. In elk mensenleven zijn er dingen aanwezig die ons de nood van anderen niet laten verstaan. We kunnen zo in ons werk en in onze hobby’s opgaan dat we niet meer horen wat anderen van ons vragen en waar door anderen een beroep op ons wordt gedaan. Het komt ook voor in gezinnen en families dat men wel dicht bij elkaar leeft maar dat men doof voor elkaar is geworden. Je ziet het soms wanneer mensen naar de televisie zitten te kijken of wanneer ze naar hun computer zitten te staren en zo geconcentreerd zijn dat ze niet eens meer horen dat een andere iets zegt of vraagt. Dat zijn eigenlijk de vuvuzela’s van ons leven van alledag.

Dingen die ons doof maken voor elkaar. Wanneer ik daaraan denk, moet ik ook denken aan het verhaal uit het Marcusevangelie, hoofdstuk 9, verzen 14 tot 29. Daar wordt verteld over een bezetene die bij Jezus wordt gebracht. Jezus geneest die jongen met de woorden: “Geest die doof en stom maakt, Ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug”. Het moet een genezing geweest zijn die indruk op de omstanders heeft gemaakt. Er wordt in die Bijbeltekst gezegd dat het “onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen” was dat die geest uit de jongen wegging. De leerlingen hadden ook al geprobeerd om die geest uit te drijven maar het was hen niet gelukt. Jezus was het wel gelukt en Hij verklaarde: “Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven”.

Dit Bijbelverhaal en onze ergernis rond de vuvuzela’s mag ons eens laten nadenken waar wij in bezit zijn genomen door de geest die doof en stom maakt. Het kan soms heel wat stuiptrekkingen vragen om die geest te verdrijven maar uiteindelijk zal het ons wel weer echt laten leven. Luisteren naar elkaar en spreken met elkaar kan vele dingen oplossen en veel moeilijkheden voorkomen. Wat zijn vuvuzela’s in ons leven ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


LAST MINUTE…
Over enkele weken is het zover! De grote bijeenkomst met de bisschoppen en priesters van
Nederland in het Sint-Janscentrum, op 5 juli a.s. Kom naar Den Bosch en ontmoet Kardinaal Kasper, Mgr. Léonard, tientallen bisschoppen en meer dan tweehonderd priesters, en vele jonge mannen die geboeid zijn door God en die erover nadenken om hun leven in dienst te stellen van de Kerk. Kom en zie dat je niet alleen staat met jouw roeping! Aansluitend aan de priesterdag vertrekken we op roepingenreis naar Trier en Echternach (van 6 tot 9 juli a.s.). Er zijn nog enkele kamers beschikbaar; laat de kans niet aan je voorbijgaan – het zou spijtig zijn als je wegens plaatsgebrek niet zoudt kunnen deelnemen. Wie niet in de gelegenheid is om de hele roepingenreis mee te maken, kan natuurlijk ook
alleen voor de priesterdag komen. Geef je ons een seintje of je komt en wanneer? Bel even
(+(31)73-6123055) of stuur een mailtje (fderycke@sint-janscentrum.nl), dan houden wij je op
de hoogte van de praktische gang van zaken.