Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402425 .

Woord van de Pastoor

C en Identiteit

Onze bisschop heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA in Den Bosch de vraag gesteld: “Durven CDA’ers nog nadruk te leggen op de C ?” Alle kranten hebben dit bericht geplaatst. http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?ref=1396&class=item&item=2562 Betekent de C in die naam van CDA nog iets ? De bisschop zei: ''De scheiding tussen kerk en staat is soms krampachting en wordt vaak als dooddoener gebruikt om religie buiten het publieke debat te houden''. Bisschop Hurkmans wees de CDA-ers op de Q- koortsmis op 31 december jl. in de Sint-Jan, waar patiënten, geitenhouders, artsen, de minister van landbouw, de commissaris van de koningin, diverse burgemeesters en belangenvertegenwoordigers bijeen waren om aansluitend over de Q- koorts te praten. Christelijke politici zijn er volgens hem om op te komen voor rechtvaardigheid en solidariteit. ''Men is geneigd om op te komen voor welvaart in de eigen kring. In de politiek kan er te veel aandacht zijn voor de posities in de partij en in de stad. Durven CDA'ers nog nadruk te leggen op de C?'' Hij sloot zijn toespraak af met te zeggen dat leden van de kerk die geroepen zijn om in de politiek te werken, er voor moeten zorgen dat de staat haar taak zo rechtvaardig en humaan mogelijk vervult.

Het is goed om je regelmatig de vraag te stellen wat je identiteit is. Als in de naam van je partij de C van Christelijk staat, dan geef je aan dat Jezus Christus en Zijn Boodschap de richting is die je uitgaat. In het verleden werd door mensen bewust een partij met een C in de naam gesticht waar men als christengelovigen op kon stemmen en waar men op vertrouwde dat de mensen die op die lijst stonden en daar verkozen werden mensen waren die hun christelijke geloof in de politiek zouden laten spreken. Toen ik de eerste keer moest gaan stemmen en ik aan een priester vroeg op wie ik het beste kon stemmen, raadde die priester mij aan te stemmen op een gelovig iemand van wie ik wist dat hij of zij het met mijn geloof en de Kerk goed voorhad. Als gelovigen mij vragen op wie ze moeten stemmen, is dat ook het antwoord dat ik op mijn beurt geef. Zeker bij gemeenteraadsverkiezingen kun je als gelovige stemmen op mensen van wie je weet dat ze ook katholiek zijn, dat ze hun kinderen laten dopen en gelovig opvoeden en dat ze de parochie genegen zijn, bij andere verkiezingen is het soms moeilijker om er achter te komen.

Het geldt niet alleen voor een partij maar ook voor scholen en verenigingen die het woordje katholiek of christelijk in de naam voeren. Onze voorouders hebben er bijvoorbeeld veel voor over gehad om katholieke scholen te hebben waar, in tegenstelling tot openbare scholen, catechese werd gegeven en de kinderen werden voorbereid op het ontvangen van de Sacramenten. Onze voorouders hebben dikwijls verenigingen opgericht waar de christelijke boodschap en de christelijke waarden en normen een bijzondere plek hadden. Achter dat woord katholiek en christelijk zit een heel programma. Elke vereniging en elke school en elk die dat woord in de naam draagt, mag zich daar bij tijd en wijlen eens op bevragen hoe men de band met Jezus Christus en Zijn Kerk gestalte geeft. De eerlijkheid hierin zal tot gevolg hebben om die identiteit nog beter te beleven of misschien ook de C uit de naam weg te halen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne