Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402426 .

Woord van de Pastoor

Kom naar Gerardus !

Van zondag 12 tot 19 oktober is op de Weebosch/Bergeijk weer de Gerardusweek. Jaarlijks, in de week rond 16 oktober – feestdag van de heilige Gerardus -, komen duizenden mensen hier op bedevaart. Sinds 1907 komen dagelijks mensen uit de hele streek naar de Weebosche kerk om aan de heilige Gerardus, van wie we geloven dat hij dicht bij God leeft, dingen toe te vertrouwen opdat hij die gebeden bij God zou brengen.

Mensen richten zich graag langs de heilige Gerardus naar God omdat ze aanvoelen: wat wij meemaken, dat maakte Gerardus in zijn leven ook mee, hij zal ons begrijpen waarom we komen bidden. In die meer dan honderd jaar hebben velen ervaren dat hun gebed op de Weebosch niet nutteloos was. Ik heb dat al zo dikwijls mogen beluisteren.

Waarom voelen mensen zich zo verwant met de heilige Gerardus ? Gerardus werd geboren in een arm gezin. Hij was pas twaalf toen zijn vader na een slopende ziekte overleed. Gerardus kon toen niet meer naar school en moest de kost als kleermaker gaan verdienen voor het gezin. In deze tijd waarin veel gezinnen het moeilijk hebben komt men bidden om sterkte en kracht, hij heeft toch ook de moeilijkheden meegemaakt !
Toen Gerardus zich als zelfstandig kleermaker vestigde, werd dat geen succes. Hij miste de zakelijke aanleg want hij wilde kloosterling worden. Vanwege zijn zwakke gezondheid wees men hem af. Velen kennen momenten van mislukking, plannen die stuklopen, afgewezen worden en vragen Gerardus bij de Heer te bidden om Gods licht in die donkere momenten.
Toen Gerardus toch aangenomen werd bij de Redemptoristen, moest hij gaan bedelen om een bijdrage voor het levensonderhoud van zijn ordegenoten. Velen vonden bij hem hulp en raad. Het leven van alledag kan ons soms voor vragen laten stellen naar de toekomst. Bij Gerardus mag men God bidden dat men altijd de grote lijnen van ons leven zou zien.
Gerardus kende veel moeilijke momenten. In die momenten verweet hij God niet, hij geloofde dat God wilde dat hij ondanks die tegenvallers een optimistisch mens bleef. Om datzelfde blije geloof dat God ons nooit in de steek laat, komen mensen bij Gerardus bidden.
Gerardus was een lekenbroeder, geen priester. Toch deed hij veel pastoraal werk. Hij bracht veel mensen, door zijn eenvoud, op de weg van het geloof. Hij wilde altijd iets betekenen voor elke noodlijdende op zijn weg. Mogen alle gelovigen op hun manier naar medemensen getuigen van het geluk wat het geloof in Jezus Christus geeft en mogen we altijd de nood van medemensen zien, zoals Gerardus.
Gerardus was 29 jaar toen hij stierf door tuberculose. Zijn sterfbed was gewoon: met koorts, dorst en waandenkbeelden maar hij was niet bang om te sterven, in de heilige overtuiging dat hij bij God in goede handen zou zijn. Ook om datzelfde geloof en vertrouwen mogen we bidden wanneer ook wij eens zullen gaan sterven.

Ook vandaag blijft de heilige Gerardus een voorbeeld voor ons, ook vandaag blijft naar hem op bedevaart gaan actueel. Misschien zien we elkaar in de Gerardusweek op de Weebosch !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

PROGRAMMA GERARDUSBEDEVAART
Het complete programma van de Gerardusbedevaart 2008 vindt u op de website www.rk-bergeijk.nl onder “Nieuws”.