Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402421 .

Woord van de Pastoor

Joachim en Anna, grootouders van Jezus

Aanstaande vrijdag 26 juli vieren we in de Kerk de heiligen Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria en dus de grootouders van Jezus Christus. Nergens in het evangelie vinden we hun namen of een beschrijving van iets van hun leven terug. Het is de traditie die ons die namen heeft overgeleverd, een oude traditie van de tweede eeuw. Een in het Grieks geschreven boekje, dat later bekend is geworden als het Proto-evangelie van Jakobus, heeft ons het verhaal van Joachim en Anna dus overgeleverd. Al in de zesde eeuw werd de heilige Anna in het Oosten vereerd, vanwaar deze devotie zich in de tiende eeuw verbreidde naar het Westen. De verering van de heilige Joachim is van jongere datum, uit de zeventiende eeuw.

De legende stelt ons de heilige Joachim voor als een godvrezende, welgestelde en vrijgevige man. Hij was dus gehuwd met Anna. Joachim en Anna waren vrome mensen, ze leefden helemaal volgens de Wet van God maar hun huwelijk blijft kinderloos. Ze waren verdrietig omdat ze geen kinderen hadden. Met alle grote feesten begaf Joachim zich naar de tempel om daar een offer aan God op te dragen en te bidden om een kind. Vanwege die kinderloosheid wordt Joachim op een dag uit de tempel verwijderd. Kinderloosheid werd in die tijd gezien als een straf van God. Joachim durft niet meer naar huis en vlucht voor die schande met zijn kudde naar de woestijn. Anna denkt dat hij dood is en ze beklaagt zich bij God en vraagt om een kind. Haar gebed wordt verhoord. Tegelijk krijgt Joachim van een engel te horen dat zijn vrouw Anna een kind zal krijgen: een meisje dat hij Maria moet noemen. Joachim keert met zijn kudde naar huis terug en ontmoet zijn vrouw bij de Gouden Poort in Jeruzalem. Anna zal het leven geven aan een meisje en noemt haar Maria. Joachim en Anna wijden hun kind aan God en brengen Maria, als zij drie jaar oud is, naar de tempel.

Met de woorden van de Kerk bij de gedachtenis van de heilige Joachim en de heilige Anna bidden wij: “God, Heer van allen die ons het leven hebben doorgegeven, Gij hebt aan de heilige Joachim en Anna de genade geschonken dat uit hen Maria werd geboren, de moeder van uw Zoon. Verleen ons, omwille van hun gebed, het heil dat Gij uw volk hebt toegezegd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be