Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402421 .

Woord van de Pastoor

Maria Magdalena

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=qKorFaCGmeE

Een bijzondere plaats in het evangelie is er voor Maria Magdalena. Graag wil ik even stil staan bij enkele dingen van deze bijzondere vrouw.

Maria was afkomstig van Magdala, een plaatsje ten noorden van Tiberias aan het Meer van Galilea. Ze wordt het eerst vernoemd in het achtste hoofdstuk van het Lucasevangelie. Daar wordt ons verteld dat Jezus door steden en dorpen trekt om de goede boodschap van het koninkrijk van God te verkondigen, dat de twaalf apostelen Hem vergezellen maar ook een aantal vrouwen, die van boze geesten en ziekten genezen waren en die hen uit eigen middelen onderhielden. Bij de vrouwen die daar vernoemd worden is Maria van Magdala van wie gezegd wordt “uit wie zeven demonen waren weggegaan”. Ze was dus een niet onbemiddelde vrouw en ze volgde Jezus uit Galilea naar Jeruzalem. In het verleden is er van Maria Magdalena wel eens verteld dat ze een rouwmoedige zondares was maar dit kwam door een slordig lezen van de Bijbel. Maria Magdalena was niet de vrouw van lichte zeden en ook niet de overspelige vrouw die elders in het evangelie voorkomen.

Het evangelie vertelt niet zoveel over Maria van Magdala. Wel dat ze aanwezig was bij de kruisiging en bij de graflegging van Jezus. Ze was één van de weinigen die Jezus niet in de steek had gelaten in die moeilijke uren.

Maria Magdalena was de eerste mens die de Verrezen Jezus heeft gezien en ze werd door Jezus Zelf naar de apostelen gestuurd om het goede nieuws van de Verrijzenis bekend te maken. Het twintigste hoofdstuk van het Johannesevangelie vertelt ons dat. Op de eerste dag van de week was ze in alle vroegte, het was nog donker, naar het graf van Jezus gegaan en daar ziet ze dat de steen voor de opening van het graf is weggehaald. Wanneer ze dat ziet, haast ze zich naar Simon Petrus en de Johannes en zegt hen: “Ze hebben de Heer uit het graf gehaald. Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd”. De twee apostelen lopen daarop ook naar het graf en zien inderdaad dat het graf leeg is. Ze gaan terug naar huis, Maria Magdalena blijft huilend bij het graf achter. Huilend kijkt ze in het graf en ziet daar twee in het wit geklede engelen zitten, deze vragen haar waarom ze zo huilt. Ze antwoordde: “Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd”. Na deze klacht keerde ze zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Ook Hij vroeg net als de engelen: “Waarom huilt u zo ? Zoekt u iemand ?” Maria Magdalena denkt dat het de tuinman was en zegt: “Heer, als u het bent die Hem hebt weggenomen, zeg me dan waar u Hem hebt neergelegd; dan kan ik Hem laten halen”. Jezus spreekt haar dan aan bij haar naam: “Maria”. Pas dan herkent ze Hem en zegt tot Hem in het Hebreeuws: “Rabboeni”, wat “Meester” betekent. Wellicht heet Maria Magdalena de Verrezen Heer daar willen omhelzen want Hij zegt haar: “Houd Me niet vast, Ik moet nog opstijgen naar de Vader”. En dan krijgt ze van de Verrezen Heer de opdracht om het grote nieuws van de Verrijzenis aan de apostelen bekend te maken: “Ga naar mijn broeders en zeg hun: ‘Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is’”. Maria Magdalena gaat dat ook doen. Ze gaat naar de leerlingen en zegt: “Ik heb de Heer gezien”, en ze vertelt hun wat Hij tegen haar gezegd had.

Apostel zijn betekent: gezonden zijn. Dat is de reden waarom de kerkvaders en ook verschillende Pausen Maria van Magdala “de apostel van de apostelen” hebben genoemd. Deze sterke vrouw die in die laatste moeilijke uren van het lijden en sterven van Jezus Hem niet in de steek had gelaten werd door de Heer Zelf naar de apostelen gezonden om hen het goede nieuws van de Verrijzenis te verkondigen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

NOG WEINIG DOPEN IN FEDERATIE HOLSBEEK: https://www.hln.be/regio/holsbeek/-ouders-weten-niet-meer-wat-doopsel-is~a489249e/