Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402421 .

Woord van de Pastoor

De zeven smarten en vreugden van de heilige Jozef

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=VmRSoJhH9AA

In het evangelie spreekt de Heilige Jozef geen enkel woord en toch is hij in de Rooms-Katholieke Kerk één van de meest vereerde en geliefde heiligen. Ook al zegt hij niets, toch spreekt het voorbeeld en het diepe geloof van de voedstervader van Jezus zoals hij in het evangelie wordt beschreven luid tot ons. In de loop der eeuwen is de stille aanwezigheid van Jozef in het evangelie een bron geweest om te spreken over de zeven smarten en de zeven vreugden van de heilige Jozef. Bij die smarten en vreugden van de heilige Jozef wil ik in dit woord even stilstaan.

De eerste smart is de twijfel van de Heilige Jozef. Jozef merkt dat zijn verloofde Maria zwanger is en hij weet dat het kind niet van hem is. Het evangelie zegt ons: “Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden” (Mat. 1,19) Maar de Hemel zal ingrijpen en dat is de eerste vreugde: “Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: “Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de Heilige Geest”. (Mat. 1,20)
De tweede smart is de armoede waarin Jozef het Kind Jezus ziet geboren worden. Het Kind Jezus wordt niet thuis geboren maar in Bethlehem, zoals het evangelie ons beschrijft: “Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf” (Lucas 2,7) Bij deze smart komt de tweede vreugde wanneer Jozef de boodschap van de Engel aan de herders over het Kind vernam: “Vandaag is in de Stad van David uw Redder geboren; Hij is de Messias, de Heer”. (Lucas 2,11)
De derde smart is de besnijdenis van Jezus maar daarbij ook de derde vreugde: Jozef mag aan het Kind de naam geven, zoals we het in het evangelie lezen: “Toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden, kreeg Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen”. (Lucas 2,21)
De vierde smart is de profetie van Simeon. Jozef moet daar horen wat Simeon over het Kind Jezus zegt: “Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn…” (Lucas 1,34) De vierde vreugde is dat Jozef vreugdevol door de profetes Hanne hoort spreken: “Ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten”. (Lucas 1,38)
De vijfde smart is de vlucht naar Egypte. Koning Herodes wil het Kind Jezus doden. Jozef aarzelt niet: “Hij stond op en nam nog die nacht met het Kind en Zijn moeder de wijk naar Egypte”. (Mat. 2,14). De vijfde vreugde is de vervulling van een profetie van de profeet Jesaja die met deze vlucht in vervulling gaat: “Gezeten op een lichte wolk komt de Heer naar Egypte. De afgoden van Egypte beven voor Hem, het hart van Egypte is verlamd van schrik”. (Jesaja 19,1)
De zesde smart gaat over de terugkeer uit Egypte, die Jozef bang maakt: “Toen hij hoorde dat Archelaus zijn vader Herodes was opgevolgd als koning van Judea, was hij bang om daarheen te gaan.”(Mat. 2,22) De zesde vreugde is dat hij zich met Jezus en Maria zal vestigen in Nazareth, in Galilea. (Lucas 2,39)
De zevende smart vinden we in het gebeuren dat Jezus achterblijft in Jeruzalem, zonder dat Jozef en Maria het wisten. Wanneer ze merken dat Hij zich niet bij het reisgezelschap bevond, “keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken”. De zevende vreugde is de vinding van Jezus: “Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel: Hij zat er midden tussen de rabbi’s, luisterde naar hen en stelde hun vragen” (Lucas 2, 45-46)

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

CATECHESE IN P-MAGAZINE: https://p-magazine.be/vlaamse-pastoor-vergelijkt-kiezen-voor-jezus-met-temptation-island-video/