Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402424 .

Woord van de Pastoor

Johan Cruijff en de talenten

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=Hc9dxD1UMWc


 


Vorige week overleed de Nederlandse oud-profvoetballer en voetbalcoach Johan Cruijff. Mensen die iets van sport afweten zeggen dat hij wereldwijd erkend wordt als een van de beste voetballers aller tijden; een aantal jaren geleden werd hij verkozen tot Europees voetballer van de twintigste eeuw. Vorig jaar liet hij in een interview nog iets zien van zijn geloof. Terugkijkend op zijn indrukwekkende voetbalcarrière zei hij dat hij waarschijnlijk van God een hoop kwaliteiten heeft gehad. De interviewer vroeg hem bij die uitspraak: “Wel van God, denk je ?” en daarop antwoordde Cruijff: “Dat denk ik ja, Wie anders ?”


 


Toen ik zo zijn leven en die woorden uit het interview overwoog, moest ik denken aan de parabel van de talenten uit het Matteüsevangelie, hoofdstuk 25. Jezus vertelt daar het verhaal over een man die naar het buitenland vertrekt en aan drie van zijn dienaars zijn bezit toevertrouwt. Terwijl hij weg is moeten zij zijn zaak waarnemen en zijn geld beheren. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee, aan een derde een. De man vertrekt en de dienaars gaan aan de slag. Na een lange tijd komt hij terug en houdt afrekening met zijn dienaars. De eerste twee hebben de toevertrouwde talenten geïnvesteerd en verdubbeld. Beiden worden door hun heer geprezen als uitstekende, goede en trouwe dienaars. De derde was bang dat hij het talent kwijt zou raken en had het begraven. De Heer noemt hem een slechte en luie knecht, hij wordt uiteindelijk buiten gegooid.


 


Ik heb uit die parabel van Jezus altijd de boodschap gehaald dat God in elk mensenleven grote rijkdommen, talenten heeft neergelegd. Niemand van ons moet denken dat hij of zij geen talenten heeft gekregen. Je moet ze alleen willen zien, ze ontdekken misschien en er iets durven mee doen. Ik vind het altijd een boeiende vraag om aan mensen te stellen: heb je voor jezelf duidelijk welke talenten God jou heeft toevertrouwd en wat doe je er mee  ? Soms krijg ik dan wel eens van mensen te horen dat ze denken dat God hen geen talenten heeft gegeven. Dat moet je nooit denken: God heeft er in elk leven gelegd. Anderen hebben wel weet van hun talenten maar zijn bang om er echt wat mee te doen omdat ze misschien hun leven een andere wending zouden moeten geven. Anderen vragen zich af wat de consequenties zouden zijn om echt met bepaalde talenten aan de slag te gaan. Denk aan de parabel van Jezus. God heeft in geen enkel mensenleven talenten neergelegd om er niets mee te doen, om ze te begraven of ze te verstoppen. Elk met onze talenten kunnen we meewerken aan de wereld zoals God die wil. Als je met je talenten werkt, dan werk je niet alleen ten volle aan Gods Wereld maar je maakt er ook anderen mee gelukkig en het schenkt jezelf een diep geluk.


 


Als we nu eens terugdenken aan die overleden voetballer Johan Cruijff. Hij heeft op een bepaald moment zijn talent van voetballen en coachen ontdekt. Hij had zich ook een heleboel vragen kunnen stellen en zo zijn talent begraven maar hij heeft het niet gedaan en is er mee aan de slag gegaan en daardoor heeft hij heel wat mensen vreugde bezorgd. Hoe is het met jou en jouw talenten, wat doe jij er mee ? Zorg dat je eens bij de afrekening met volle handen voor de Heer kunt staan en dat de Heer ook tegen jou kan zeggen: “Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer”.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER “PRAY FOR BRUSSELS”: https://www.youtube.com/watch?v=aOP1DkfTxRc


 


AL 1000 KERSTCD’S VERKOCHT: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/-het-kriebelt-om-tweede-cd-te-maken-a2664181/


 


TERUGBLIK OP JAARLIJKSE OMMEGANG HEILIG KRUIS: http://www.editiepajot.com/regios/6/articles/48142


 


STEUN AAN PAUWELVIERING ERFGOEDLIJST: http://www.editiepajot.com/regios/6/articles/48118


 


TERUGBLIK OP FAMILIEFEEST KVLV: http://www.editiepajot.com/regios/6/articles/48119