Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402426 .

Woord van de Pastoor

Heilig Hart, razend actueel

 


Een tijd geleden sprak ik met een jonge vrouw die eerst islamiet was geweest en nu rooms-katholiek was geworden. Haar keuze voor Jezus Christus en Zijn Kerk had haar heel wat gekost want haar christen worden betekende ook een breuk met haar familie en dierbaren. Via een vriendin had ze het rooms-katholieke geloof leren kennen. Ik vroeg haar wat nu precies de doorslag had gegeven om te kiezen voor het christelijke geloof. Ze vertelde mij dat ze in het christendom geleerd had dat God Liefde is. God heeft in de islam blijkbaar vele namen. Als ik me niet vergis sprak ze dat God in de islam wel negenennegentig namen heeft maar de naam die ze in het christendom voor God ontdekte was voor haar een kantelmoment: “God is Liefde”. We lezen dat inderdaad in de eerste Johannesbrief: “God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem” (1 Johannes 4,16) en “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde” (1 Johannes 4,8). Heel belangrijk was voor het persoonlijke geloofsleven van die jonge vrouw ook het beeld van het Heilig Hart van Jezus geworden. Dat beeld had een ereplaats in haar huis gekregen. Een beeld wat Jezus afbeeldt die Zijn Hart aan ons toont als een teken van God die heel veel van ons houdt. Zoveel hield God van ons dat Hij Zijn eniggeboren Zoon voor elk van ons persoonlijk heeft gezonden opdat wij zouden kunnen leven.


 


De maand juni noemen we vanouds de Heilig Hartmaand. Oudere mensen zullen weten dat in die maand in huizen en scholen en echte katholieke plaatsen het beeld van het Heilig Hart van Jezus een ereplaats kreeg. Veel oudere mensen hebben nog zo een beeld van het Heilig Hart van Jezus. Ik weet niet om welke reden maar op een bepaald moment hebben sommige mensen dat als een verouderde devotie gezien. Vanuit het bovenstaande verhaal heb ik geleerd dat de Heilig Hartdevotie een heel actuele devotie is. Ik denk zelfs dat wat die beeltenis van het Heilig Hart uitdrukt, de sleutel is voor elke vorm van evangelisatie. De kern van die devotie is immers de kern van ons christelijke geloof. En het is ook gemakkelijk uit te leggen aan mensen. Als iemand jou een kaartje zou sturen met een hartje erop getekend, dan weet je: die mens is verliefd op mij. Zo een kaartje vraagt een antwoord: je gaat  in op die liefde of je wijst die liefde af. De beeltenis van het Heilig Hart van Jezus is eigenlijk dezelfde vraag: God houdt heel veel van jou, zoveel zelfs dat – zoals het evangelie staat – Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat al wie in Hem gelooft, eeuwig leven zal hebben en niet verloren zal gaan. (zie Johannes 3,16). Zoiets vraagt om een antwoord van onze kant. Op zo een aanbod kun je alleen maar ja of nee antwoorden. Elk Heilig Hartbeeld vraagt ons of we Gods Liefde voor ons aanvaarden of afwijzen. Ik denk dat het een goed iets is als we als Kerkgemeenschap wat meer zouden investeren in die Heilig Hartdevotie, ook om zo de weg naar Jezus Christus te openen voor velen in onze streken !


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


VERSLAGJE 15 JAAR PRIESTER: http://www.editiepajot.be/regios/4/articles/25669