Priester Penne
U bent bezoeker 407343

Woord van de Pastoor

Het wordt Kerstmis...

Kerstmis is voor veel schrijvers een aanleiding geweest om mooie verhalen te schrijven.

Charles Dickens heeft zo ook een mooie kerstvertelling over de oude zakenman Ebenezer Scrooge in “A Christmas Carol” (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/A_Christmas_Carol) .

Ebenezer hecht alleen maar waarde aan geld. “Daar kun je niet genoeg van hebben”, vindt hij. Aan vriendschap, liefde en Kerstmis heeft hij een hekel. “Kerstmis is een slecht excuus om mij op elke 25ste december van het jaar te bestelen, want dan moet ik mijn werknemers doorbetalen, ook al werken ze niet!”, gromt hij. Zelf brengt hij kerstavond door met het in orde brengen van zijn kasboek. Maar deze kerstavond gebeurt er iets akeligs. Terwijl Scrooge zijn boekhouding doet, krijgt hij het bezoek van de geest van zijn overleden zakenpartner Marley. Deze is gekomen om Scrooge te waarschuwen dat zijn huidige levensstijl hem het zelfde lot zal brengen als Marley na zijn dood: veroordeeld om over de aarde te zwerven als boetedoening voor het gebrek aan naastenliefde tijdens zijn leven. Marley vertelt Scrooge dat hij een kans heeft om aan zijn lot te ontkomen door bezoeken van drie geesten die een voor een zullen komen. En zo gebeurt het. De geesten nemen hem mee naar drie kerstvieringen: een uit het verleden ( De \'Geest van Voorbije Kerstmis\' leidt Scrooge langs enkele van de gelukkigste en verdrietigste gebeurtenissen uit zijn verleden, gebeurtenissen die hem maakten tot wat hij nu is. Ze betreffen zijn vader die zelfs met Kerstmis Scrooge eenzaam op de kostschool liet zitten, het verlies van zijn grote liefde door teveel aandacht voor de zaken en de dood van zijn zus, de enige persoon die hem liefde en aandacht schonk.), een uit het heden (Deze geest toont hem het karige kerstfeest van de familie Cratchit, het goede karakter van de kreupele zoon, Tiny Tim, en de mogelijke vroege dood van deze jongen.) en een uit de toekomst (Hij confronteert Scrooge met zijn eigen dood: een groepje mensen heeft het over de zojuist overleden \"oude schraper\". Spullen uit diens huis worden verkocht, en daarbij blijkt hoe zeer zijn dood de mensen koud laat). De gierige mensenhater krijgt stilaan spijt van zijn hebzucht en besluit om zijn leven te beteren. Op de ochtend van Kerstmis wordt hij als een weldoener wakker.

Charles Dickens heeft dit verhaal zeker in de Kerstperiode laten afspelen omdat met de Geboorte van Jezus God in een klein en kwetsbaar kind op de wereld komt. Het roept ons, christenen, op om ook voor de kleine en kwetsbare medemensen op te komen. Met Kerstmis vieren we dat God mens is geworden. Hij deed dat om ons te verlossen van alles wat een mens klein en dood kan maken. God heeft Zich klein gemaakt om tot ons te kunnen komen. Kerstmis mag voor elk van ons weer een moment zijn om te kijken wie er in de kribbe van ons hart leeft. Laat God in de Kribbe van je hart wonen en leven en dat maakt je als mens echt gelukkig. Kerstmis mag een moment zijn om, net als in dat kerstverhaal van Charles Dickens, eens te kijken hoe mijn leven is in het Licht van de Eeuwigheid. Zalig Kerstfeest !

Uw priester en pastoor A. Penne.

Wilt u het Woord van de Pastoor voortaan in uw mailbox ontvangen? Klik hier.