Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 364959 .

Nieuws > Preek Valentijnsviering

Ook al vinden velen dat Valentijnsfeest maar niets of te commercieel, toch doen velen er op een of andere manier wel iets aan. Als het al niet is gaan eten op restaurant, dan wel een vriendelijker woord of gebaar naar de partner waar men eens heeft voor gekozen. Ik ben deze week eens gaan kijken naar de verhalen over de Heilige Valentijn. Hoewel niets zeker blijkt te zijn, was er toch één verhaal wat me aansprak en wat ik met jullie wil delen. Het verhaal namelijk van Valentijn, de priester die soldaten toch met hun geliefde trouwde. Het verhaal vertelt dat de keizer had bepaald dat jonge mannen niet mochten trouwen. De keizer zou dit gedaan hebben om zijn leger te verbeteren, in de veronderstelling dat getrouwde mannen slechtere soldaten waren. De priester Valentijn voerde echter in het geheim trouwplechtigheden uit. Toen de keizer hier achter kwam, liet hij de priester arresteren en executeren. Zoals de eerste lezing van vandaag vermeldde zijn er altijd mensen geweest die God kon zenden om grote dingen te doen, tegen de stroom in, mensen die als Jesaja zeggen: “Hier ben ik, zend mij !”


 


Dit verhaal sprak mij aan omdat de ijver van die priester Valentijn de betekenis weergeeft van de grote kracht van het Sacrament van het Huwelijk voor ons, gelovigen. Kerkelijk trouwen is meer dan zomaar ja zeggen tegen elkaar en zien waar we uitkomen, meer dan een goed voornemen om voortaan met elkaar op pad te gaan. Kerkelijk trouwen is meer dan een trouwboekje hebben en een contract wat we met elkaar sluiten om wat zaken te regelen. In het jawoord wat man en vrouw aan elkaar geven, verbindt God zich aan die twee. Naar het woord van het evangelie krijg je van de Heer de opdracht om de netten uit te gooien en zeker te zijn van een groot resultaat. Voortaan zijn die man en vrouw niet meer met zijn twee alleen maar met drie. God gaat sinds dat kerkelijk jawoord op een bijzondere manier met hen mee. Van God weten wij dat Hij ons nooit loslaat, wat er ook gebeurt en dat Hij altijd van ons blijft houden, wat er ook gebeurt. Bij een kerkelijk huwelijk spreken man en vrouw dat tegen elkaar uit: zoals God mij nooit meer loslaat en zoals God altijd van mij blijft houden, wat er ook gebeurt, zo zal ik dat naar jou doen. In dat jawoord verbindt God zich onlosmakelijk en onverbrekelijk tot de dood van een van beiden.


Als die priester Valentijn er zijn leven voor op het spel zette om die mensen te trouwen, dan was dat omdat hij begreep welke grote rijkdom het kerkelijk huwelijk inhield want het samenzijn is niet altijd gemakkelijk. Net als die soldaten van weleer heel wat op hun levenspad konden krijgen, zo komt er ook vandaag heel wat op een levenspad. Kun je wel tot de dood van een van beiden trouw blijven aan die ene ? Er komen zoveel leuke dingen op een levenspad, maar ook zoveel sleur en ergernissen en nieuwe inzichten en veranderingen in gedachten. Kun je met al die dingen dan nog wel trouw blijven aan de andere en dat een leven lang ? Menselijkerwijze gesproken denk ik niet dat je het kan. Daarom gaf de Hemel ons een Sacrament van het Huwelijk. Alleen met Gods Hulp kun je dat, dat is ons diepste geloof. Dat is de reden waarom priester Valentijn zijn leven riskeerde om huwelijksplechtigheden te doen, dat is de reden waarom wij vandaag nog altijd huwelijken doen.


Kerkelijk gehuwden hier aanwezig, moge deze viering voor jullie een uitnodiging zijn om terug te denken aan het moment dat jullie voor het Altaar van de Heer elkaar het jawoord hebben gegeven, Hij is sindsdien bij jullie om jullie sterk te houden in de liefde. Kijk naar de ring die jullie elkaar gaven, teken van de liefde zonder einde naar het beeld van de liefde van God. Denk aan de huwelijkszegen die over jullie is uitgesproken, onder Gods Hand mogen jullie man en vrouw zijn. Denk vandaag aan de grote rijkom van jullie roeping als gehuwden. Als man en vrouw mogen jullie meewerken aan Gods Plan met de wereld. Welk een grote rijkdom, Hij verbond zich met jullie onverbrekelijk.


 


Ik zou willen dat al onze echtparen de rijkdom van het Huwelijkssacrament zouden hebben. Daarom wil ik vanaf hier een aanbod doen aan al onze echtparen die alleen burgerlijk getrouwd zijn en kerkelijk kunnen trouwen. Sommige echtparen zijn niet kerkelijk getrouwd omdat ze dachten dat het te duur was of omdat ze geen grote ceremonie wensten of omdat men er bewust voor koos alles klein en beperkt te houden. Ik bied al die echtparen gratis dit grote Sacrament aan in een eenvoudige plechtigheid. Ik roep ze allemaal op: neem met mij contact op. We bereiden het voor. Met twee getuigen en met mij als kerkelijk getuige erbij dienen jullie elkaar het Sacrament van het Huwelijk toe en daarna mogen jullie bij mij op de pastorij nog een glas wijn komen drinken. Ik reken op u die hier vanmorgen in de kerk bent, zeg dit voort aan allen die u kent en nog niet kerkelijk getrouwd zijn. Net als die priester Valentijn van weleer ben ik er van overtuigd dat als je de Heer door het Sacrament van het Huwelijk in je huwelijksbootje meeneemt er grote dingen kunnen gebeuren. Met die priester Valentijn gun ik dat aan iedereen en wens ik dat aan iedereen.