Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337780 .

Woord van de Pastoor

Ben-Hur en Jezus Christus

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=zJv44AfcYd4&feature=youtu.be


 


Deze week ging ik naar de bioscoop, kijken naar de film Ben-Hur. Mooie film met veel spektakel maar zeker ook met een mooi verhaal, zeker voor ons als christenen.


Het verhaal van Judah Ben-Hur heeft me toch bijzonder getroffen. Hij maakt heel wat mee, er komt heel wat op zijn levensweg: verraad, valselijk beschuldigd, jarenlange slavernij op een vloot van de Romeinen, hij overleeft maar net de ondergang van zijn schip, heel wat wraakgevoelens leven in hem. In dat hele verhaal komt Jezus Christus enkele keren op zijn pad: er is een ontmoeting met Jezus voor en tijdens Zijn openbaar leven maar Judah Ben-Hur is ook getuige van de kruisweg, de kruisiging en het sterven van Jezus. Uiteindelijk zullen die ontmoetingen, de woorden die hij van Jezus hoorde en de daden die hij van Hem zag, maar ook de ontmoetingen met christenen Judah Ben-Hur veranderen en zullen wraak en haat niet meer het laatste woord hebben. Die ontmoetingen met Jezus Christus zullen Judah Ben-Hur duidelijk maken dat alleen vergeving en barmhartigheid toekomst geven en niet de wraak en de vergelding.


 


Die film geeft een duidelijke boodschap. Wie Jezus Christus ontmoet in het leven, verandert. Wie de woorden en de daden van Jezus Christus hoort en ziet en ze toelaat in het leven, verandert. Het echte getuigenis als christenen die de daden bij het woord voegen, zal vruchtbaar zijn en zal mensen veranderen. Die dingen komen duidelijk naar voor in de film maar zijn ook realiteit. Ook vandaag zie je mensen veranderen wanneer ze een levende relatie met Jezus aangaan en wanneer ze Hem en Zijn Woord echt in hun leven toelaten.


 


Die film van Ben-Hur en de woorden die Jezus daar spreekt, zijn ook voor elk van ons een nadenkertje en een opdracht. Hoe gaan wij om met mensen die ons ten diepste hebben gekwetst, die ons hebben verraden, die ons leven moeilijk maken ? In momenten dat wij op een of andere manier zinnen op wraak mogen we ook denken aan die woorden van Jezus die daar ook in die film voorkomen: “Heb je vijanden lief en bidt voor wie je vervolgen” (Mt 5,44), “Allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen” (Mt. 26,52), “Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen” (Lc 23,34)


Jezus heeft Zijn leven voor elk van ons persoonlijk gegeven opdat we verlost zouden zijn, Zijn Bloed is voor ons vergoten opdat wij genezen zouden zijn, opdat de dood en de zonde niet meer het laatste woord zouden hebben. Een woord van Jezus dat daar in die film ook klinkt is: “Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen”. (Joh. 10,18) Voor elk van ons persoonlijk heeft Hij zijn leven gegeven. Daardoor hebben we een Eeuwige Toekomst. Bij Hem is er altijd vergeving mogelijk. Hij vergeeft ons altijd als wij er om vragen, altijd, ja altijd.  Gunnen we die vergeving ook aan anderen ? In de film zegt Judah Ben-Hur dat het toch beter is te vergeven dan te haten. Welke zwaarden moeten wij opbergen ? In de epiloog van de film wordt gezegd dat we niet moeten omkijken, dat het leven voor ons ligt. Nogmaals: gunnen we ook aan anderen vergeving en een toekomst zoals we daar zelf ook altijd op rekenen ?


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


TERUGBLIK OP EEN MOOIE PRIESTERWIJDING: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-eeklo/-hier-heb-ik-mijn-hele-leven-voor-gebeden-a2850382/