Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 292726 .

Woord van de Pastoor

Bidden tot de heilige Rita

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=vnTJ6t9zT5Q

Veel mensen vragen bij moeilijke omstandigheden de voorspraak van de heilige Rita bij de Heer Jezus. En velen ondervonden haar hulp. Daarom wordt de heilige Rita ook “de patrones van de hopeloze gevallen” genoemd.
Dat is niet zomaar toevallig. Heel dikwijls leek het leven van de heilige Rita hopeloos en toch kwamen er dan toch oplossingen die aanvankelijk onmogelijk werden geacht. In die hopeloze omstandigheden bleef Rita ook sterk, bleef ze haar geloof en vertrouwen bewaren en bleef ze altijd liefdevol. Daarom is ze al eeuwenlang een voorbeeld en daarom voelen zoveel mensen zich thuis bij de heilige Rita. Ze denken: “Die heilige heeft net als wij moeilijke dingen meegemaakt, zij zal ons begrijpen, zij zal zeker voor ons bij Jezus Christus ten beste spreken”.
Ik overloop even haar leven en daarin kan je zien hoe moeilijk en hopeloos het soms was in haar leven.
Rita werd geboren in 1381 in Roccoporena. Ze had het verlangen om naar het klooster te gaan. Maar dat verlangen werd al vlug doorkruist. Al op jonge leeftijd werd ze uitgehuwelijkt aan een dronkaard, een moeilijke, ruwe en opvliegende man met losse handjes. Rita werd moeder van twee zonen, ook die zonen hadden hetzelfde ruwe karakter als hun vader. Rita bleef liefdevol en ze bad veel; haar liefde en gebed zouden haar man ten goede veranderd hebben. Op een bepaald moment werd haar man vermoord. Rita vergaf de moordenaars maar haar zonen zwoeren bloedwraak. Rita bad tot God dat haar zonen dit niet zouden doen. Zo is het ook gebeurd. Beiden stierven een natuurlijke dood. In haar grote verdriet om de dood van haar kinderen was er toch haar troost dat ze geen moordenaars werden.
Nu ze weduwe was, wilde ze haar oude roeping opnemen en naar het klooster gaan maar ook dat was moeilijk. Driemaal werd ze de toegang geweigerd. In het klooster verbleef een familielid van de moordenaar van haar man en men vreesde voor spanningen. Wat onmogelijk was, kreeg Rita voor elkaar: ze verzoende de families en zo kon ze in het klooster treden.
Rita had een grote verering voor de Lijdende en de Gekruisigde Christus. Op Goede Vrijdag 1442 kreeg ze tijdens het gebed een stigma: een doorn van Jezus’ doornenkroon plantte zich in haar voorhoofd. Tot haar dood zou die wonde open blijven.
De laatste vier jaar van haar leven werd ze getekend door een ongeneselijke ziekte en was ze bedlegerig. Rita stierf in 1447. Door de eeuwen heen is haar lichaam, tot de dag van vandaag, ongeschonden gebleven. Paus Urbanus VIII verklaarde haar zalig in 1628 en Paus Leo XIII verklaarde haar heilig in 1900. Ze wordt elk jaar gevierd op 22 mei.
Vanouds worden er op haar feestdag, op 22 mei, rozen gezegend. Dit verwijst naar een verhaal dat ze op haar ziekbed aan een verwante vroeg om een roos voor haar te plukken bij haar oude huis. Het was echter midden in de winter, er lag sneeuw. Toch bloeide er in de tuin een roos. De heilige Rita was heel gelukkig met deze roos en gaf deze aan haar medezusters als dank voor hun goede zorgen.

Vragen wij de voorspraak van de heilige Rita:
“Heilige Rita, talrijk zijn zij, die door uw voorspraak, zoveel genaden en allerlei gunsten ontvangen hebben. Talrijk zijn zij die, vandaag nog U val vertrouwen aanroepen wanneer het hun toeschijnt dat alles verloren is. Talrijk zijn zij die getuigen van u buitengewone genaden ontvangen te hebben door uw voorspraak. Gij zijt nu in de glorie van de Vader, buig u vol goedheid over hen die u aanroepen en niet meer weten tot wie zich te richten. Spreek voor hen ten beste, vooral voor hen die uitgeput zijn, moedeloos, op het punt in wanhoop te vervallen.
Heilige van de moeilijke, hopeloze en onmogelijke zaken, bid voor ons tot God, voor Wie niets onmogelijk is. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be