Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337780 .

Woord van de Pastoor

Voordelen uit nadelen

Sinds vorig jaar in de media het ene bericht na het andere volgde over kindermisbruik in de Kerk hebben een aantal mensen gedacht dat dit het einde van de Kerk zou zijn. Gelukkig merk je dat mensen het verschil kunnen maken tussen het geloof en een aantal bedienaren van de Kerk die zware fouten hebben gemaakt. Een aantal mensen heeft zich laten uitschrijven uit de Kerk maar samen met andere priesters moet ik vaststellen dat die uitgeschrevenen veelal mensen zijn die ooit gedoopt waren maar geen enkele gelovige of kerkelijke betrokkenheid hadden en in deze dingen reden vonden om helemaal te breken met de Kerk. Ook al waren er in het afgelopen jaar veel negatieve berichten over kerkmensen, nog nooit waren er zoveel volwassenendopen en opnames van volwassenen in de Kerk. En vorige week berichtten de kranten dat het aantal kinderen wat de eerste communie doet ook gestegen is. Ook van parochianen verneem ik dat het hun geloof in de Verrezen Heer niet aantast maar dat die berichten uitnodigen om zelf waarachtig te leven.

Elk nadeel heeft zijn voordeel, zei eens een bekende Nederlandse voetballer. Uit de negatieve berichten van misbruik door een aantal kerkmensen van weleer kwam deze week het bericht van Childfocus in BelgiŽ dat mensen misbruik van kinderen nu veel sneller blijken te melden. Berichten in de media zouden soms de indruk kunnen wekken dat er alleen kindermisbruik was in internaten van weleer en in kerkmiddens maar er blijkt veel misbruik te zijn in gezinsverband. In de voorbije maanden heeft Childfocus meer meldingen gekregen van seksueel uitgebuite kinderen dan begin vorig jaar en die stijging schijnt een gevolg te zijn van de berichtgeving in de media. Gemiddeld 12 meldingen per week, een stijging met 20 procent. Door de mediaberichten over misbruik in de Kerk komen meer slachtoffers van vandaag naar buiten, doorbreken het stilzwijgen, gaat men sneller na de feiten praten en blijft men er niet jaren mee lopen. De cijfers die men bekend maakte spreken trouwens voor zich. In de meeste gevallen is het de moeder die het misbruik meldt, soms het kind zelf. Volgens de cijfers die Childfocus deze week bekend maakte, is de vermoedelijke dader zelden de anonieme pedofiel die bijvoorbeeld via internet probeert om kinderen te lokken. In de meeste gevallen is de seksuele misbruiker geen onbekende maar een bekende, een vertrouwenspersoon. Het is een ouder, een stiefouder, een grootouder, een buur, een bekende van het gezin in de overgrote meerderheid van de gevallen. In ruim 1 op de 5 gevallen is de vermoedelijke dader de vader van het kind. Dubbel zoveel meisjes als jongens worden slachtoffer van seksueel misbruik en de misbruikte kinderen zijn dikwijls erg jong. Ruim de helft is jonger dan 13, een kwart zelfs jonger dan 7.

Naar het voorbeeld van de Heer Zelf heeft de Kerk de eeuwen door altijd opgekomen voor de kleinen en de zwakken. Het is haar taak om dat te blijven doen, ook na de afgelopen donkere maanden moeten we altijd als Kerk onze stem laten klinken en niet verslappen in de opdracht van de Heer om het Evangelie te verkondigen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

EERSTE COMMUNIE OP DE WEEBOSCH Ė VERSLAG
http://www.schooljournals.net/weebosch/index.php?action%5B0%5D=IArticleShow%3A%3AshowArticle%2824294%29