Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337777 .

Woord van de Pastoor

Hostie halen ?

De laatste tijd gaan nogal wat verhalen over pastoors die wel of geen hosties uitdelen aan bepaalde groepen mensen. Je vindt krantenkoppen als “Actie tegen weigeren hostie” en “Pastoor deelt toch hostie uit”. Weten wij nog waarover het gaat met het hostie uitdelen ?

Wat is nu een hostie in de Mis ? Moest het gewoon een stukje plat brood zijn, dan zou het inderdaad werkelijk schandalig zijn als je aan de ene bezoeker er een geeft en een andere bezoeker van de Mis er geen zou geven. Maar een hostie in de Mis is iets anders dan een gewoon stukje brood als een teken van een maaltijd die je samen houdt. De hostie is voor ons Jezus Christus Zelf. Over brood en wijn heeft de priester bij de consecratie de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal uitgesproken. Voor rooms-katholieke mensen gebeurt daar bij die consecratie iets heel bijzonders: Jezus spreekt langs de mond van de priester Zelf de woorden uit en brood en wijn zijn niet langer gewoon brood en wijn maar Hijzelf is onder de gedaante van brood en wijn werkelijk aanwezig. Ook al zien en smaken we nog brood en wijn, Hij is Zelf werkelijk onder ons aanwezig.

Wanneer iemand in de Mis een hostie ontvangt – laten we zeggen: de Heilige Communie ontvangt - is het dus niet zomaar iets als een snoepje bij de pastoor gaan halen maar drukt men uit: ik wil Jezus Christus ontvangen, ik wil de Gekruisigde en Verrezen Heer Jezus Christus in mijn hart en mijn leven toelaten en met Hem en uit Hem leven. Die gedachte zie je ook duidelijk in het uitreiken van de Communie. De priester of de diaken die de Communie uitreikt zegt niet “Hier heb je een hostie” of “Hier heb je gezegend brood”. Hij zegt: “Lichaam van Christus”, je ziet brood maar het is de Heer die bij je komt. Degene die de Communie ontvangt zegt daarbij: “Amen”, waarmee men zegt dat men werkelijk gelooft dat het de Gekruisigde en Verrezen Heer is die men ontvangt en toelaat in het leven.

Iedereen die ter Communie gaat, drukt daarmee uit: ik wil Jezus Christus in mijn leven aannemen als mijn Heer en Redder en wil leven zoals Hij dat wil. Niemand is verplicht om ter Communie te gaan, iedereen mag zich daar vrij in voelen en moet zich de vraag stellen of het concreet mogelijk is in de situatie waarin men leeft en verkeert.
De Rooms-Katholieke Kerk geeft eigenlijk drie voorwaarden om de Heilige Communie te kunnen ontvangen. Men moet rooms-katholiek gedoopt zijn. Men moet geloven dat Jezus werkelijk tot ons komt onder de gedaante van de Heilige Communie. Men moet leven zoals Jezus ons dat in het evangelie vraagt en zoals de Kerk het vertaalt naar de huidige tijd (we kunnen daarbij zeker ons leven leggen op de tien geboden van God en de vijf geboden van de Heilige Kerk, de Catechismus van Katholieke Kerk geven ons daar ook veel duidelijkheid in).

Het hele gebeuren rond wel of niet hosties uitdelen mag elke gelovige eens bevragen wat ter Communie gaan voor mij betekent ? Is het voor mij werkelijk ontmoeting met de Heer Jezus ? Laat mijn manier van leven toe om Hem echt te ontvangen ? Die vraag en een duidelijk antwoord daarop is ook de opdracht van de jaarlijkse veertigdagentijd op weg naar Pasen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

KOPPEN bracht vorige week een reportage over Vlaamse priesters in Nederland. Gemist ? http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/koppen/2.9442/2.9443/1.730132?