Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402421 .

Woord van de Pastoor

Doopfeiten

YOUTUBE-FILMPJE BIJ DIT THEMA: https://www.youtube.com/watch?v=3vbsg_PLXtc&ab_channel=AndyPenne

Onlangs bezocht ik een hoogbejaarde, diepgelovige vrouw in een rusthuis en op haar kamer hangt een foto van de doopvont waarin ze bijna een eeuw geleden is gedoopt. Ze vertelde mij dat ze dat een belangrijke foto vond. Ik vond het een interessante gedachte dat ze mij vertelde dat voor haar die doopvont de plek was waar het belangrijkste moment van haar leven had plaats gevonden. Als je aan mensen vraagt wat het belangrijkste moment in hun leven was, dan hoor je wel eens antwoorden als de dag van hun huwelijk, de dag van de geboorte van het eerste kind, de dag waarop men een of andere belangrijke beslissing nam. Die vrouw hield me voor: voor haar was de dag van haar doopsel de belangrijkste dag van haar leven. Ze herinnerde er zich zelf niets van want, zoals dat in die tijd gebruikelijk was, werd ze de dag na haar geboorte al gedoopt. Maar de dag van haar doopsel was de belangrijkste dag van haar leven want op die dag had God haar op een bijzondere manier aangenomen als Zijn kind, de erfzonde werd afgewassen, er was sindsdien onverbrekelijke vriendschap met God, vergeving van zonden en eeuwig leven in het vooruitzicht.

Ik vond het een mooie gedachte: die foto van die doopvont herinnerde haar aan het belangrijkste moment van haar leven. U die als christen dit leest, kunt u meegaan in deze gedachtegang ? Wat zou u antwoorden als ze u naar het belangrijkste moment van je leven zouden vragen ? Ook je doopsel ? Als je het echt met de ogen van een christen bekijkt dan is het meer dan de dag waarop er water over je hoofd werd gegoten. De dag van je doopsel klonk je onverbrekelijk vast aan God en je werd lid van de grootste religieuze familie ter wereld.

Misschien ook een idee om een foto van de doopvont of de kerk waarin je gedoopt werd, een bijzondere plaats te geven in je huis…Paus Franciscus heeft al enkele keren een oproep naar de gelovigen gedaan om de feiten rond hun eigen doop te kennen.

Je mag jezelf ook eens de volgende vragen stellen en hopelijk kun je ze ook beantwoorden: Waar ben je gedoopt ? Op welke dag ben je gedoopt en daar wie ben je gedoopt ? Het staat meestal genoteerd in het trouwboekje van je ouders. Men kan dat ook altijd opvragen bij de parochie waar je gedoopt bent of bij de parochie waar je ouders woonden op het moment dat je gedoopt bent. Paus Franciscus zegt dat we de datum van ons doopsel jaarlijks moeten vieren ! Het is ook mooi te weten wie je gedoopt heeft. Als de priester of diaken nog leeft zou je hem eens kunnen spreken en als hij al overleden is, is het een mooie gedachte voor hem te bidden. Wie waren je peter en je meter ? Zij hebben toen mee het geloof mee uitgesproken en beloofden je nabij te zijn in je groei als christen.

De Kersttijd sluiten we af met het feest van de Doop van de Heer. We mogen als gedoopten even stil staan bij onze eigen doopfeiten…

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be