Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402421 .

Woord van de Pastoor

Anklopfzeremonie

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=qZS9V7Q3HI8

In Wenen is er de Kapuzinergruft, de Kapucijner Grafkelder. In die keizerlijke grafkelder worden sinds de zeventiende eeuw de Oostenrijkse Habsburgers begraven. Bij de laatste bijzettingen van overleden Habsburgers was er een bijzondere ceremonie te zien, de ondertussen beroemde Anklopfzeremonie. Op internet zijn daar ook mooie beelden van te vinden.

Men brengt de kist van de overledene tot voor de kerk. De rouwstoet staat voor de gesloten deur van de grafkelder. Er wordt aangeklopt en achter de deur vraagt een Kapucijnerpater wie er verlangt binnen te treden. De ceremoniemeester die aangeklopt heeft noemt dan de naam van de overleden vorst met al de adelijke titels die hij droeg, de verwijzing naar zijn oorsprong en zijn roemrijke afstamming. Wanneer de lange rij titels is opgenoemd, antwoord de Kapucijnerpater: “Wij kennen hem niet”. Een tweede keer klopt de ceremoniemeester aan de deur en opnieuw vraagt de Kapucijnerpater wie er verlangt binnen te treden. Opnieuw noemt de ceremoniemeester de naam van de overleden vorst met een hele hoop politieke en sociale onderscheidingen en prijzen die hij in zijn leven door zijn eigen inzet heeft gekregen. En opnieuw blijft de Kapucijnerpater onbewogen na het horen van al die titels en zegt: “Wij kennen hem niet” en blijft de deur gesloten. Een derde keer klopt de ceremoniemeester aan de deur en een derde keer vraagt de Kapucijnerpater wie er binnen wil. Dan antwoordt de ceremoniemeester de naam van de overledene en voegt er aan toe: “Een sterfelijke en zondige mens”. De Kapucijnerpater antwoordt daarop: “Kom dan binnen” en de poorten van de grafkelder worden geopend.

Het is een mooie ceremonie die ons duidelijk maakt dat we uiteindelijk alles moeten achterlaten wanneer ons lichaam sterft. Bij het opsommen van de titels en de prijzen wordt er daar in die ceremonie twee keer gezegd “Wij kennen hem niet” en daarmee wordt er gezegd dat het allemaal aards is en op deze aarde achterblijft. Al onze al dan niet geërfde titels en alles wat we hier op aarde aan titels en onderscheidingen hebben verzameld en opgebouwd moeten we achterlaten en vervallen ook in de Eeuwigheid. We nemen alleen mee wie we zijn. In de ogen van God zijn we als mensen allemaal gelijk. Als we eens voorbij de dood voor de rechterstoel van God gaan staan zullen niet onze titels tellen maar hoe we hebben geleefd. Dan telt ons geloof en hoe we dat in praktijk hebben gebracht. Over de grens van de dood telt alleen nog hoe we God en onze naaste hebben bemind en hoe we de weg van Jezus Christus zijn gegaan in ons leven. Met lege handen zijn we hier op aarde gekomen en met lege handen zullen we hier ook alles achter laten.

Bij deze Anklopfzeremonie moest ik denken aan de woorden die Jezus spreekt in het dertiende hoofdstuk van Lucas waar Hij ons aanspoort om ons tot het uiterste in te spannen om door de nauwe deur binnen te komen, “want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen, maar zij zullen daar niet in slagen. Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen en begint te roepen: Heer, doe open! zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt.” Het moet ons niet bang maken maar het mag ons laten vertrouwen op zijn barmhartigheid en te werken met onze talenten. Dan zullen we van de Heer horen wat hij zei tot de dienaars die met hun talenten hadden gewerkt: “Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer.” (Mat. 25)

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

JUBILARISSEN NIEUWRODE: https://www.hln.be/in-de-buurt/holsbeek/huwelijksjubilarissen-gevierd-in-sint-lambertuskerk~a36ab987/