Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402421 .

Woord van de Pastoor

Ongelovige Thomas

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=aO9k_7gC3V4

In de kersttijd zetten we in onze huizen een kerstboom en een kerststal als een teken ook van onze geloof in de Menswording. Wat zet je als gelovige in de Paastijd in je huis als een teken van getuigenis van je Paasgeloof ? Sommigen zetten een Paasboom, anderen geven de huispaaskaars een duidelijke plaats. In mijn woonkamer zet ik in de Paastijd al enkele jaren een kleine afbeelding van het schilderij “De ongelovige Thomas” van Caravaggio. Ik blijf het een mooie Paasafbeelding vinden: de apostel Thomas die zijn vinger in de zijde van de Heer stopt om te controleren of het wel degelijk Jezus is.

Ik blijf het een bijzonder verhaal vinden, dat verhaal van de ongelovige Thomas, zoals we het kunnen lezen in het twintigste hoofdstuk van het Johannesevangelie. In ons taalgebruik kennen we allemaal de uitdrukking “iemand is een ongelovige Thomas” maar kennen ze het verhaal erachter wel ? Ik vraag mensen wel eens wat ze van de apostel Thomas weten. Dan antwoorden velen: “Wel, hij geloofde niet dat Jezus uit de doden was verrezen”. Ik vraag dan altijd: zou jij het geloofd hebben ? En dan geven ze toe dat ze wellicht ook zouden gereageerd hebben als Thomas. Hij wordt ook wel eens Didymus genoemd, tweeling, hij kon in die zin onze tweelingbroer zijn. Het waren voor hem vreselijke dagen. Heel zijn hoop stelde hij op Jezus maar ze hadden Hem gevangen genomen, gemarteld, aan een kruis geslagen en gedood. Zoveel dromen en plannen waren kapot geslagen. Jezus was dood en begraven, einde verhaal. En dan komt hij thuis en dan zeggen de anderen: “We hebben de Heer gezien”. U moet het zich eens voorstellen dat je net een geliefde hebt begraven, je voelt je verdrietig want je hebt veel pijn om het sterven en het verlies; en je komt thuis en de rest van de familie is blij en ze vertellen je dat die overledene op bezoek is geweest. Wellicht zou je dan ook zeggen: ofwel zijn ze dronken ofwel zijn ze helemaal door de emoties gepakt. Thomas zegt het iets vriendelijker: “Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het zeker niet geloven.” Thomas zegt daarmee: “Jullie hebben vast gedroomd, er is hier waarschijnlijk een look-alike geweest, ik zal het pas geloven als ik die gruwelijke wonden van de spijkers en de speer zie”. En dan, acht dagen later gebeurt het ongelofelijke. Jezus komt door de gesloten deuren naar binnen, zegt aan zijn leerlingen “Vrede zij u” en dan richt hij zich direct naar Thomas. “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig”. Jezus nodigt Thomas uit om doktertje te komen spelen, kom maar eens controleren aan mijn wonden dat Ik het echt ben. En op die afbeelding van dat schilderij van Caravaggio die ik in de Paastijd een bijzondere plaats in mijn huis geef, kun je zien hoe Thomas met zijn vinger helemaal in de wonde gaat in de zijde van de Heer. Dat laat Thomas uitroepen: “Mijn Heer en mijn God”. Jezus zal daar dan aan Thomas zeggen: “Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge ? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben”.

Jezus wil dat mensen in Hem geloven, dat ze door hun geloof in Hem gelukkig zijn, hier op aarde maar ook in het Leven na dit leven. Hij doet in elk leven tekenen om Zich te tonen als degene in Wie we moeten geloven. Hij laat het niet bij een teken maar Hij gaat tot het uiterste om mensen tot geloof in Hem te brengen, hun ziel te redden. Zoals Jezus Thomas niet zomaar opgaf, zo doet Hij dat bij iedere mens. Jezus had ook kunnen zeggen: “Ja, ik ben nu op Pasen aan de leerlingen verschenen, ze hebben mij allemaal gezien en Thomas die er niet bij was heeft pech gehad, hij moet het maar geloven wat de anderen hem zeggen”. Nee, Jezus liet het daar niet bij, dan maar nog eens verschijnen en Thomas zeggen dat Hij het mag controleren. “Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen”. In elk mensenleven doet de Heer tekenen om mensen tot geloof te brengen. Sommigen zullen ze snel oppikken en vanuit Hem gaan leven, bij anderen zal Hij veel meer moeite hebben eer ze in Hem als de gekruisigde en verrezen Heer gaan geloven. Ik heb dat al zo dikwijls ervaren dat mensen op een sterfbed nog de Heer aannemen, de Heer blijft tot de laatste momenten pogingen ondernemen om hen Zijn vriendschap te geven. Durf Zijn tekenen te zien, “opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam”. (Joh. 20,31)

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be