Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402424 .

Woord van de Pastoor

Heilige Agatha en borstkanker

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=H95iRghmZhU

In de afgelopen tijd ontmoette ik verschillende mensen die borstkanker hadden. Ze spraken mij over hun gebed in die moeilijke periode. Ze vroegen de Heer om genezing en vroegen daarbij allen de voorspraak van de heilige Agatha. Vanouds wordt de voorspraak van de heilige Agatha gevraagd door mensen die borstkanker hebben. Deze heilige wordt ook altijd afgebeeld met een schaal in de hand waarop twee borsten te zien zijn. Dat verwijst naar de martelingen die ze moest ondergaan. Wie was die heilige Agatha ?

Agatha leefde in de derde eeuw. Ze werd geboren en stierf in Catania op Sicilië. Haar naam is Grieks en betekent “de goede”. Agatha kwam uit een vooraanstaande familie. Haar ouders waren welvarende christenen en zij was ook christen. In 251 breken christenvervolgingen uit. Keizer Decius gaf aan de landvoogd Quintianus de opdracht om de christenen te vervolgen. Agatha was een jonge en rijke vrouw met een buitengewone schoonheid, ze had haar leven als maagd toegewijd aan God. De landvoogd werd verliefd op haar maar Agatha wees hem af. Ze antwoordde hem dat ze Bruid van Christus was. Dit drijft hem tot wanhoop en zijn liefde slaat om in pure haat. Agatha werd gevangen genomen. Omdat ze haar christelijke geloof niet wilde opgeven, werd ze 33 dagen in een bordeel geplaatst. Met allerlei middelen probeerde men haar te overhalen tot de prostitutie maar ze weigert met een grote standvastigheid. Ook hier bleef ze sterk in haar christelijke geloof en bleef ze trouw aan haar keuze voor haar Bruidegom Jezus Christus. Door haar rotsvaste geloof bracht ze ook anderen tot het geloof in Jezus Christus. Ze schaamde zich niet voor haar geloof, ook in die moeilijke omstandigheden. Ze dacht zeker aan het woord van de Heer: “Als iemand zich schaamt over Mij en mijn woorden, zal de Mensenzoon zich over hem schamen wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van zijn Vader en van de heilige engelen”. (Lucas 9,26) Toen ze voor Quintianus stond, vroeg deze haar waarom zij, die van adel was, slavin van Christus wilde zijn. Haar antwoord was duidelijk: “Voor mij is ten dienste van Christus staan de hoogste adeldom. Mijn heil, mijn geluk is Christus”. Ze werd daarop gemarteld. Haar beide borsten werden afgesneden met ijzeren tangen en haar hele lichaam werd verminkt. Ze werd in de gevangenis geworpen, met een bevel haar geen eten of medische hulp te geven. Een legende vertelt dat haar in de gevangenis de apostel Petrus verscheen en dat die haar wonden verzorgde en genas. Toen Agatha enkele dagen later weer voor Quintianus stond, vroeg hij haar: “Wie heeft je genezen ?” Ze getuigde toen: “Het was Christus, de Zoon van God”. Opnieuw folterde men haar. Ze werd over een bed van glasscherven en hete kolen gerold. Net op het moment van deze marteling vond er een aardbeving plaats en een eruptie van de vulkaan de Etna dreigde Catania te verzwelgen. Stervend sprak ze nog het korte gebed uit: “Heer, mijn schepper, sinds de wieg heeft U mij beschermd, U heeft mij genomen van de liefde van deze wereld, en gaf me het geduld om te lijden: ontvang mijn ziel”. Na dit gebed is Agatha overleden. Ze stierf op 5 februari 251. Elk jaar wordt ze gevierd op 5 februari.
Vanwege haar martelingen wordt ze aangeroepen bij borstkanker, brandwonden en brandgevaar. Ook slachtoffers van verkrachting, seksuele mishandeling en vernedering vinden bij Agatha een voorspreekster.

Bidden we met de woorden van de Kerk op voorspraak van de heilige Agatha:
Heer, wees ons genadig omwille van de heilige Agatha en verhoor ons op haar voorspraak; want zij is U altijd dierbaar op grond van haar moedige geloofsbelijdenis en haar zuiver leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

GEDACHTEN BIJ DE DALENDE CIJFERS VAN DOOPSELS/HUWELIJKEN/UITVAARTEN: https://gallery.mailchimp.com/85e5827aac58311a9630281be/files/e7b78005-f1f2-4972-947d-d2f52f781d79/2019_01_24_HLN_Kerk.pdf?fbclid=IwAR2FPvx8r7Q1Q4GjJ8kmfznXTn4GhbMJXPijEfZF5zTEnS0hvO5s5p3jZO0