Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402426 .

Woord van de Pastoor

Verkiezingen en kiezen voor God

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=R4SaH-OR0QA&feature=share

Binnenkort zijn er weer verkiezingen en gaan we onze stem uitbrengen op mannen en vrouwen die ons mogen vertegenwoordigen in de politiek. We gaan mannen en vrouwen aanduiden waarvan wij weten of minstens denken dat ze opkomen voor wat wij belangrijk vinden. Zij mogen onze spreekbuis zijn in de politiek. Gaan stemmen is dus niet zomaar wat bolletjes gaan kleuren. Je duidt daar aan wie er voor jou in de politiek beslissingen mag nemen. De normen en waarden waar jij voor staat, staan die kandidaten waar jij voor stemt daar ook voor ? Daar dien je goed over na te denken, daar moet je ook over bidden als christen. Onze brievenbussen krijgen heel wat folders te slikken waarin partijen en kandidaten zichzelf voorstellen, aanprijzen en grote beloftes doen. In heel wat tuinen zetten mensen borden met affiches van familieleden, vrienden of bekenden die deelnemen aan de verkiezingen als een teken van: “Die vertrouw ik, op die kun je gerust stemmen”. Er is een tijd geweest dat men nog mocht panacheren, een stem uitbrengen op kandidaten van verschillende partijen maar dat mag nu niet meer: je moet een duidelijke keuze maken op één lijst.

Voor ons christenen is geloven ook kiezen, duidelijk kiezen, niet panacheren. In de hele Bijbelse geschiedenis wordt het constant aan de mensen voorgehouden om een duidelijke keuze te maken: een leven met of zonder God. Iets daartussen bestaat niet. Je kunt niet een beetje gelovig zijn, je bent het of je bent het niet en het komt er op aan om daar dan je keuzes in te maken. Kiezen voor of tegen de Ene God en wat Hij ons te bieden heeft, heeft heel wat consequenties. Een mooi stukje Bijbeltekst over duidelijk kiezen voor of tegen God vinden we in het dertigste hoofdstuk van Deuteronomium. Mozes zegt daar tot het volk: “Ik houd u vandaag het leven en het geluk voor, maar ook de dood en het ongeluk. Als gij luistert naar de geboden van de Heer uw God, die ik U heden geef, als gij de Heer uw God bemint, zijn wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomt, dan zult gij leven en talrijk worden en zal de Heer uw God u zegenen in het land, dat ge in bezit gaat nemen”. De andere keuze houdt Mozes ook voor: “Maar als uw hart afdwaalt, als ge niet luistert en u laat verleiden, zodat gij u voor andere goden neerbuigt en die vereert, dan kondig ik u heden aan, dat gij zult omkomen en dat ge niet lang zult leven op de grond die ge na de overtocht van de Jordaan in bezit gaat nemen”.

Soms is het moeilijk om te kiezen. Kiezen is ook altijd verliezen. Soms lijken een leven met God interessant maar trekken andere zaken die ver van God staan ons ook wel aan. Zoals we door bepaalde politieke programma’s van verschillende lijsten kunnen gecharmeerd worden en toch een duidelijk keuze moeten maken, zo is het ook voor ons als christenen. Een keer wordt dat van ons als gelovigen gevraagd om echt met ons leven voor Hem te kiezen die in de profeet Jesaja van Zichzelf zegt: “Ik ben de Heer en niemand anders, buiten Mij is er geen God”. (Jesaja 45,5)

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be