Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402424 .

Woord van de Pastoor

Chattende zusters...

Tussen de nieuwsberichten stond in de afgelopen week het volgende bericht. De Italiaanse kardinaal Camillo Ruini heeft de vrouwelijke religieuzen opgeroepen actief te worden op internet. “Zusters, surf op internet en reageer op weblogs”. Hij zei dit hij op een assemblee van oversten van het vicariaat van Rome. De zusters moeten op internet het evangelie van Jezus Christus verspreiden. Ruini had van een priester gehoord dat tieners op weblogs en in chatrooms veel over Jezus discussiëren. “Maar hun benadering is gebaseerd op alom verspreide destructieve boeken en niet op het boek van Benedictus XVI, Jezus van Nazareth”, zei vicaris Ruini volgens de nieuwssite van het bisdom Rome.
De kardinaal is bezorgd over het beeld dat de jeugd heeft van Jezus Christus. “Ik heb geen verstand van internet, maar vooral de jonge zusters zouden zich in weblogs moeten mengen om de opvattingen van de jongeren te corrigeren en hun de ware Jezus voor te houden”, aldus Ruini. Hij ziet voor de zusters een grote rol weggelegd in deze “nieuwe vorm van apostolaat”.

De Kerk zoekt steeds naar nieuwe wegen om Jezus Christus en Zijn Boodschap van Leven bij de mensen te brengen. Dat is de belangrijkste opdracht van de Kerk. Voor Zijn Hemelvaart zei Jezus tot Zijn leerlingen: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Matteüs 28, 19-20)

Altijd gebruikte de Kerk de modernste middelen om Jezus’ opdracht concreet te maken. Het Vaticaan was een van de eersten die een website had. Onze parochies hebben nu bijna 5 jaar een website www.rk-bergeijk.nl . Sinds er een teller op staat is deze al bijna twintigduizend keer bezocht. Mensen zijn zoekend. God gebruikt daarvoor ook de moderne kanalen als internet, Hij wil in contact komen met alle mensen. Ook op internet ligt er een opdracht tot getuigenis. Wie echt leeft vanuit de liefde van God, zal daar niet over kunnen zwijgen, ook niet op internet. We kunnen het negatief vinden dat veel mensen uren voor hun computer doorbrengen met nadelen als persoonlijk contact wat verdwijnt en sommigen die in een virtuele wereld gaan leven. Christenen kunnen het ook positief gebruiken om te getuigen.

Nog iets over die oproep van Kardinaal Ruini. De Zusters van Liefde, in wiens school ik iedere week les geef, hebben ook een website. In deze website www.zustersvanliefde.be getuigen ze van hun kloosterleven en willen ze jongeren laten nadenken over hun levensroeping (breng gerust eens een bezoekje aan hun site !). Bij de zusters hoor ik dat jonge mensen contact opnemen, vragen stellen, er van verwonderd staan dat er in onze streken jonge zusters zijn. Internet geeft de Kerk nieuwe mogelijkheden om het evangelie te brengen bij mensen die ze anders niet kan bereiken.

Gods Zegen,
Uw priester en pastoor A. Penne.