Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402416 .

Woord van de Pastoor

Palmzondag en de palmtak

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=vOlK-bqgPlU


 


Een week voor het Paasfeest komt Jezus naar Jeruzalem. Het volk van Jeruzalem verwelkomt Jezus als de Messias, als de nieuwe koning. Ze zijn uitzinnig; hun vreugde, hun hoop en hun vertrouwen is groot dat die Jezus van Nazareth, die zovele bijzondere tekenen had gedaan, hen ging bevrijden van de Romeinse overheersing, van alles wat hen neerdrukte. Dat roepen ze ook uit met hun woord “Hosanna”, wat betekent: “Redt ons alsjeblieft”. Gezeten op een ezel trekt Jezus de stad binnen. Het moet een indrukwekkende intocht geweest zijn. Het evangelie van Matteüs 21 vertelt ons: “Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de weg bedekten met twijgen die ze van de bomen hadden gesneden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden: ‘Hosanna, Zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in den hoge!’ Toen Hij Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: ‘Wie is dat?’ Het volk antwoordde:  ‘Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea’.”


 


Die indrukwekkende intocht van Jezus in Jeruzalem gedenken en vieren we elk jaar op Palmzondag, de zondag voor Pasen. Wij kennen ondertussen ook het vervolg van het verhaal. Jezus zal niet de Romeinen het land uitzetten maar door wat er allemaal zal gebeuren in de dagen die volgen op die intocht, zal Hij de wereld verlossen. Aan het begin van de Palmzondagviering worden er palmtakken gezegend. In de meeste landen zijn dat takken van de palmboom of van de olijfboom. In onze streken, waar er weinig palmbomen te vinden zijn, worden de palmtakken vervangen door buxustakjes. Die palmtakken verwijzen naar de palmtakken die de mensen van Jeruzalem van de bomen sneden en waarmee ze Jezus toejuichten als koning. Palmen zijn het symbool voor de koning, terwijl olijftakken het symbool zijn van de vrede die door de koning wordt gebracht. De priester zegent de palmtakken en het gebed dat hij daarbij uitspreekt roept ons op tot navolging van Jezus Christus. De tekst luidt: “Almachtige eeuwige God, zegen deze groene palmtwijgen nu wij Christus willen volgen op zijn weg. Vervul ons van zijn kracht zodat wij met Hem opgaan naar het nieuwe Jeruzalem”.


Met de palmtakken in de hand wordt er daarna een processie gehouden.


 


Veel mensen houden eraan om zo een gezegend palmtakje een plaats te geven in hun huis, veel mensen steken dat palmtakje achter het kruisbeeld. Wat is de betekenis daarvan? We kunnen dat palmtakje niet zien, los van dat verhaal van de intocht in Jeruzalem. Als wij zo een gezegend palmtakje een ereplaats geven in ons huis, willen wij daarmee uitdrukken dat Jezus ook onze Koning is. Hij is ook voor ons leven de Koning die voor ons zorgt en ons leidt, met Hem halen we de echte overwinning. Als wij het palmtakje een plaats geven aan het kruisbeeld dan drukken wij daarmee ons geloof uit dat Jezus door Zijn lijden, Zijn kruisdood en Zijn Verrijzenis de duivel en het hem toegeschreven kwaad heeft overwonnen. Die gezegende palmtak is een teken dat wij niet meer bang zijn dat de zonde en de dood het laatste woord zouden hebben want onze Koning Jezus Christus heeft dat allemaal overwonnen.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be