Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402425 .

Woord van de Pastoor

Moeder van Smarten - Stabat Mater

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=wKxwN3jpQ3k


 


Een van de titels die men aan Moeder Maria geeft is de titel van “Moeder van Smarten”. Maria werd door God uitgekozen om de moeder van Zijn Zoon te worden. Die uitverkiezing heeft haar niet gevrijwaard van pijn en lijden en verdriet. Het evangelie laat ons een aantal van die momenten zien. In die momenten van lijden, pijn en verdriet bleef ze de sterke gelovige, ze liep niet weg, ze bleef standvastig, ze wist zich sterk door haar levende relatie met God. Aan die sterke houding van Maria in die momenten van lijden en tegenslag hebben gelovigen gedacht wanneer ook aan hen lijden en pijn overkwam. Maria is ook vandaag voor ons een voorbeeld dat we als gelovigen overeind kunnen blijven in het lijden en de tegenslag, dankzij onze sterke verbondenheid met God.


 


Graag overloop ik met u die zeven bijzondere momenten, die zeven smarten van Maria. Momenten waarin ze sterk is gebleven, door haar geloof.


 


Het eerste moment is de lijdensvoorzegging van Simeon in de Tempel bij het opdragen van het Kind Jezus. Kort na de geboorte van Jezus gaan Maria en Jozef met het kind naar de tempel om Hem aan God op te dragen. Ze ontmoeten daar de oude Simeon. Hij neemt het kind in zijn armen en dankt God dat Hij de Verlosser nog mag zien. Hij zegt daarbij tot Maria: “Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mag worden. En ook uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord”.


 


Het tweede moment is de vlucht naar Egypte. Koning Herodes verneemt van de drie wijzen uit het Oosten dat er een nieuwe koning is geboren. Hij wil het Kind doden. Een Engel waarschuwt Jozef:  ‘Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven.’ Daar zullen ze moeten blijven tot Herodes is gestorven en het gevaar geweken is.


 


Het derde moment is het zoekraken van Jezus in de Tempel. Als Jezus twaalf jaar is, reist Hij met Maria en Jozef naar Jeruzalem. Op de terugweg merken ze dat Jezus achtergebleven is in Jeruzalem. Na drie dagen zoeken vinden ze hem, gezeten tussen de leraren. Maria zegt daar:  ‘Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’ Jezus zal haar het antwoord geven: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’ En dan staat er in het evangelie: “Maar zij begrepen deze uitspraak niet.”


 


Het vierde moment is de ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg. Jezus draagt zijn kruis door de straten van Jeruzalem. Wat voor een pijn en smart moet er omgegaan zijn in het hart van Moeder Maria om haar gemartelde zoon zo te zien ?


 


Het vijfde moment is Maria die onder het kruis van Jezus staat. Daar op het kruis krijgen alle gelovigen Maria als moeder en krijgt Maria alle gelovigen als kinderen. Dat lezen we in het evangelie waar staat: “Jezus zag zijn moeder, en bij haar de leerling van wie Hij hield. Toen zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, daar is nu je zoon.’ Vervolgens zei Hij tegen de leerling: ‘Daar is je moeder.’ 


 


Het zesde moment is: Maria omhelst het dode lichaam van Jezus na de kruisafname. De traditie vertelt ons dat toen Jezus na zijn dood van het kruis werd afgenomen, men zijn lichaam legde in de schoot van zijn moeder.


 


Het zevende moment is de begrafenis van Jezus. Het lichaam van Jezus werd in een graf neergelegd. Zoals Maria onder het kruis stond, zo was ze ook daar aanwezig wanneer haar Kind werd begraven.


 


Met de Kerk bid ik het openingsgebed van de Mis bij de gedachtenis van de Moeder van Smarten: “God, toen onze Heer aan het kruis was opgeheven, stond zijn moeder naast Hem. Met Hem was zij in smarten, opdat uw wil geschieden zou. Geef uw kerk, die samen met Maria in Christus’lijden deelt, ook de vreugde van zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER “WAT IS EEN CHRISTEN ?”: https://www.youtube.com/watch?v=shQsa_0QQyE


 


FILMPJE MET EEN BABBELTJE TUSSEN DE PASTOOR EN MATTIS EN LINDE OVER HUN EERSTE COMMUNIE: https://www.youtube.com/watch?v=9ls7P2liKXA


 


TRACTORWIJDING BY NIGHT: http://www.persinfo.org/2016/08/29/tractorwijding-night-vollezele