Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402424 .

Woord van de Pastoor

Groene Paus

Begin september was de Paus bij de Italiaanse Katholieke Jongerendag in Loreto. Daar droeg hij een Mis op voor 500000 jongeren. Hij sprak er de jongeren over het milieu, dat onze planeet door ontwikkelingen die slecht zijn voor het milieu bedreigd wordt met onherstelbaar verlies. Hij wees ook op het grote belang van water, dat een bron van grote spanningen en conflict kan worden als het niet op een rechtvaardige en vreedzame manier wordt verdeeld. In de mediaverslagen stond vermeld dat de Paus, vanwege zijn milieu-uitspraken, bewust in het groen gekleed was. Dat was natuurlijk toeval. Paus Benedictus XVI droeg gewoon een groen kazuifel omdat dit de liturgische kleur is van de tijd van het jaar.

Deze journalistenuitschuiver laat ons nadenken over het gebruik van de liturgische kleuren wit, rood, groen, paars, zwart en roze gebruikt wordt ? Weten wij nog wanneer welke kleur gebruikt wordt ?

Wit staat voor maagdelijkheid, onschuld, de waarheid, goedheid, liefde en de goddelijke, hemelse wijsheid.We gebruiken wit als er blijdschap is in de Kerk: bij dopen, huwelijken en tijdens de Paastijd en de Kersttijd; op alle feestdagen rond Jezus Christus die geen verband houden met zijn lijden; op feestdagen van de Maagd Maria (moeder van Jezus); feesten van de Engelen; alle feesten van heilige die geen martelaar zijn; Allerheiligen (1 november); en op de feesten van Johannes de Doper (24 juni), Johannes de evangelist (27 december), de Stoel van de Petrus (22 februari) en de bekering van de Apostel Paulus (25 januari). Wit gebruiken we ook voor de uitvaarten van de kinderen (vanwege de onschuld).

Rood is de kleur van liefde, vuur, lijden en offer en gebruiken we als we denken aan de vurigheid van de Heilige Geest (Pinksterzondag); op feestdagen rond het lijden van Jezus Christus (Palmzondag en Goede Vrijdag); wanneer we de Apostelen, de Evangelisten en martelaren die hun bloed voor Jezus Christus vergoten, gedenken.

Groen is de kleur van de hoop en de verwachting, de nederigheid en de beschouwing. We gebruiken groen op alle dagen van het jaar waar geen andere kleur is voorgeschreven.

Paars staat voor boete(doening), bekering en droefheid maar ook voor hoop en verwachting dat het goede overwint. Het wordt gebruikt wanneer de Kerk zich ingetogen voorbereidt op de grote feesten van Kerstmis en Pasen, tijdens de advents- en veertigdagentijd. Paars kan ook gebruikt worden in de uitvaarten, men kan dan ook zwart gebruiken.

Roze wordt gebruikt in het midden van de advent en in het midden van de vasten om aan te geven dat het licht van Kerstmis/Pasen al wat begint te stralen door het paars, dus op zondag Gaudete (derde zondag van de Advent) en zondag Laetare (vierde zondag van de vastentijd).

Voor de volledigheid kan nog gezegd worden dat in sommige landen blauw wordt gebruikt voor de Mariafeesten.

Wisten wij nog wanneer welke kleur gebruikt werd ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.