Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402421 .

Woord van de Pastoor

Jezus meenemen

Enkele dagen voor Kerstmis kwam ineens het aparte bericht dat het beeld van het Kindje Jezus in de buitenkerststal van Tollembeek was gestolen. Omdat er uit die kerststal in de afgelopen jaren al eens meer beelden gestolen waren, had de gemeente Galmaarden de beelden van de kerststal al beveiligd met schapendraad. Ze waren er aan voor de moeite. De kerststal werd er zelfs een stuk voor vernield en het beeld van het Kindje werd meegenomen. Nog even werd er gehoopt dat iemand een grap had uitgehaald, iemand die vond dat het beeld van het Kindje er nog niet mocht in liggen voor Kerstmis en dat het beeld teruggebracht zou worden in de Kerstnacht. Helaas…de Kribbe bleef leeg. Zie: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/kindje-jezus-uit-kerststal-gestolen-a2564998/


Was er enerzijds de diefstal van het beeld uit de buitenkerststal van Tollembeek, anderzijds hebben we in de kerstvieringen van Galmaarden, Tollembeek en Bever aan alle aanwezige kinderen een beeldje van het kerstkindje meegegeven. In de vier vieringen waren er ruim 150 kinderen aanwezig, allemaal kregen ze zo’n kindje mee en ook een aantal volwassenen kwamen zo’n beeldje vragen. Zie: http://www.persinfo.org/2015/12/25/een-kindje-voor-alle-kinderen-de-kerstvieringen


 


Die twee gebeurtenissen hebben zeker een mooie opdracht voor het nieuwe jaar. We vieren Kerstmis niet alleen in de laatste dagen van het jaar omdat de dagen dan wat langer beginnen te worden: een link naar Jezus die in de wereld komt als het Licht van deze wereld. We mogen het ook zien als een nieuwjaarswens. Kerstmis is meer dan denken aan een geboorte van meer dan 2000 jaar geleden. Dat Kind, God die mens werd, wil meegenomen worden, wil groeien ook in ons leven, wil steeds meer voor ons gaan betekenen.


Daarom vond ik het nog niet zo verkeerd om met de kerstdagen een lege kribbe te zien staan in de kerststal van Tollembeek. Elk die het zag kreeg de vraag: het beeld van het Kind Jezus is meegenomen uit de stal, neem jij ook het Kind Jezus mee in je leven vanuit de viering van Kerstmis ? Ik heb in de kerstvieringen aan onze kinderen het beeldje van het Kindje Jezus meegegeven en hen gevraagd Hem een mooi plaatsje te geven, met Hem te spreken, goed voor Hem te zorgen en dat ze zeker mochten zijn dat Hij voor hen zou zorgen. Ik was ontroerd toen die grote groepen kinderen na de kerstmissen hun kindje bij mij kwamen halen. Een groot deel van hen kwam het beeldje halen op de manier zoals ze ter communie kwamen en met een grote voorzichtigheid gingen ze er mee weg alsof ze een heel kostbaar iets hadden gekregen, en dat is het ook natuurlijk.


 


In het tweede hoofdstuk van het Lucasevangelie, vers 40 staat: “Het Kind groeide op en nam toe in krachten, het werd vervuld van wijsheid en de genade van God rustte op Hem.” Zoals elk mensenkind is het Kind Jezus ook gegroeid en heeft meer krachten gekregen. We moeten in het nieuwe jaar 2016 Jezus ook in ons laten groeien, groeien in onze relatie met Hem en zo steeds krachtiger in het leven staan. We moeten daar wel iets voor doen: Hem echt willen meenemen, een levende relatie met Hem onderhouden door in het gebed met Hem te spreken en naar Hem te luisteren en de Sacramenten te ontvangen, Hem leren kennen in het lezen van de Schrift en het verdiepen met religieuze lectuur, Hem dienen in onze medemensen. Zo wordt het nieuwe jaar 2016 voor ons een gezegend 2016.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be