Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402424 .

Woord van de Pastoor

Brevieren

Af en toe krijg ik van oudere mensen bij huisbezoeken nog eens de vraag: “Moet een pastoor nog brevieren ?”. En dan vertellen ze dikwijls dat ze in hun jeugd de pastoor door het dorp zagen wandelen met een dik boek in de hand, de pastoor biddend op weg voor een huisbezoek. Soms voegt men er aan toe: “Dat zie je toch tegenwoordig niet meer…”.


 


Het is voor een priester nog altijd een plicht om voor de hem toevertrouwde mensen het getijdengebed te bidden. Hij bidt voor hen die niet bidden of niet kunnen bidden, hij bidt met en voor hen die veel bidden, hij brengt de grote en kleine intenties van zijn gemeenschap en van de hele Kerk naar God toe. Vanaf het moment dat iemand diaken wordt gewijd, belooft hij het getijdengebed te bidden of zoals men dat vroeger noemde, “te brevieren”. De bisschoppen, priesters en diakens wereldwijd bidden het getijdengebed maar ook de religieuzen en godgewijden doen dat en ik merk dat ook steeds meer leken die manier van bidden ontdekken. De laatste tijd vertelden mij een aantal mensen dat ze door de uitzendingen van Radio Maria het getijdengebed zijn gaan ontdekken en smaken.


 


Wat is dat dan ? Wel, elke dag bidt men een aantal psalmen en hymnen en gebeden. Vroeger werden de 150 psalmen iedere week gebeden, nu is dat wat vereenvoudigd en gespreid over 4 weken. Er is elke dag een morgengebed, een middaggebed, een avondgebed, een dagsluiting en een lezingendienst voorzien. Dit korte woordje biedt eigenlijk te weinig gelegenheid om daar uitgebreid op in te gaan. Er is veel literatuur over te vinden. Maar eigenlijk is het Getijdengebed wel een manier van bidden die te weinig bekend is en die in een parochie mogelijkheden biedt om samen te bidden. Het is niet iets waar een priester voor nodig is, iedereen kan dat bidden. In mijn eerste parochie, Waalwijk, kwamen toen een aantal gelovigen elke middag in de kerk samen om het middaggebed te bidden.


 


Twee belangrijke gedachten wil ik daarbij halen. Het bidden van het getijdengebed verbind je met de hele wereldkerk. Overal ter wereld bidden mensen op het zelfde moment dezelfde psalmen en gebeden. Ook al zie je elkaar niet, het schept een band. De pastoor van Galmaarden bidt dezelfde gebeden als priesters, diakens en religieuzen in Afrika, Azië en Amerika. Een andere mooie gedachte is dat wanneer ik die psalmen bidt, ik ook weet dat die gebeden ook ooit door Jezus zijn gebeden als vrome jood.  


 


Het brevier, dat dikke boek, is er nog steeds. Ik moet toegeven dat ik tegenwoordig mijn brevier steeds meer laat liggen en het getijdengebed bidt via mijn telefoon. Vorig jaar is er door het episcopaat de gratis “Getijdengebed app” ter beschikking gesteld. Met deze app kun je het Getijdengebed bidden via je smartphone of je tablet.  Het voordeel is dat je niet met een dik boek hoeft te slepen en je hebt de juiste gebeden, ook als internet niet beschikbaar is. Ik ken ook een aantal mensen die via hun computer elke dag het getijdengebed bidden. Misschien moet je ook eens gaan kijken op http://www.tiltenberg.org/getijdengebed/login.php (Gebruikersnaam: getijdengebed en Wachtwoord: brevier )


 


Het Getijdengebed, probeer het ook eens te bidden en weet je verbonden met de hele Kerk !


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


DE PERS SCHONK VEEL AANDACHT AAN DE ZEGENING VAN DE HUBERTUSBROODJES IN GALMAARDEN. In het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/cnt/blide_01958881 en op Editiepajot: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/45889