Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402420 .

Woord van de Pastoor

Onterecht beschuldigd

Onlangs was ik bijzonder getroffen door het verhaal van kleuterjuf Magalie Alpaerts. Velen van ons herinneren zich wellicht nog de taferelen bij kleuterschool De Blokkendoos in Antwerpen. Roepende en schreeuwende ouders voor de school. De juf werd vorig jaar het mikpunt van allochtone ouders die haar beschuldigden van misbruik van enkele kleuters. Die beschuldiging bleef achteraf onterecht. Door welk een hel moet die vrouw gegaan zijn om zo onterecht te worden beschuldigd en zo publiekelijk aan een schandpaal genageld te worden. Zoiets kan een mens zeker nooit vergeten, zoiets blijft altijd een litteken. Zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140905_01253744


 


In het verleden heb ik het ook eens meegemaakt dat ik onterecht werd beschuldigd. Je gaat door een hel, maar ook je familie en dierbaren worden daar in meegesleept. Ook al spreekt een rechtbank je helemaal vrij, toch blijft er bij sommige mensen toch altijd wel een wolk van verdachtmaking hangen. Zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLSC_20130920_001


 


Elke mens maakt het wellicht vroeg of laat op een of andere manier mee. Je vindt het bij kleuters, bij schoolkinderen, bij volwassenen maar ook in bejaardenhuizen dat mensen onterecht worden beschuldigd  en het is soms een hele klus om het tegendeel te bewijzen.


 


Ook in de Heilige Schrift vinden we enkele treffende verhalen van onterechte beschuldigingen. Lezenswaard is daarbij zeker het verhaal over de Oudtestamentische Jozef in Genesis 39. Hij werd verkocht door zijn broers en gekocht door de Egyptische officier Potifar als huisslaaf. Jozef werd hoofd van de huishouding van Potifar. Alles ging goed totdat de wellustige vrouw van Potifar haar zinnen zette op Jozef, “knap en aantrekkelijk”. (Gen. 39,6) Hij wilde niet ingaan op haar avances – “Kom bij me liggen” – waarop de vrouw begon te gillen en deed alsof Jozef haar had willen aanranden. Jozef kwam zo tien jaar in de gevangenis. Een ander lezenswaardig verhaal over een valse beschuldiging is het verhaal over Susanna in Daniël 13. In het huis van Jojakin en zijn vrouw Susanna werden geschillen beslecht door oudsten uit het volk die tot rechter waren aangesteld. Twee van hen hadden hun zinnen gezet op hun mooie gastvrouw. Op een bepaald moment willen de twee haar tot overspel brengen maar dat mislukt. Dan beschuldigen ze haar maar alsof Susanna overspel had gepleegd met een jongeman. Susanna werd er ter dood om veroordeeld maar gelukkig kwam de profeet Daniël die de onterechte beschuldiging weerlegde.


 


In die aangehaalde Bijbelse verhalen kwam het elke keer uiteindelijk toch weer goed maar helaas is het niet altijd zo. Mensen kunnen soms erge dingen over anderen vertellen om tal van redenen, uit jaloersheid, uit eigenbelang of gewoon om anderen te schaden. Christenen mogen aan het woord van de Heer denken dat Hij sprak in het zesde hoofdstuk van het Lucasevangelie: “Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen” (31) en “Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt” (38).


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be