Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402425 .

Woord van de Pastoor

Onmenselijkheid in Irak

In de afgelopen tijd ben ik diep getroffen door wat er gebeurt in Irak. Van vele kanten krijg ik zovele getuigenissen gemaild over christenen die letterlijk afgeslacht worden door de Islamitische Staat in naam van de islam. Wat je in deze tijd toch niet meer voor mogelijk houdt, gebeurt daar. Mocht het een horrorfilm zijn, men zou denken dat het toch wel fel overdreven is en daar in Irak spelen die onmenselijke taferelen zich af tegen christenen en andere minderheden. Een van de eerste verhalen van christenvervolging in Irak door de IS trof mij bijzonder: het verhaal van een priester uit Bagdad die vertelde over een vijfjarig kind wat hij had gedoopt, wat naar hem was vernoemd en wat door de IS gewoon in twee stukken was gesneden. http://episcopaldigitalnetwork.com/ens/2014/08/08/anglican-vicar-of-baghdad-child-i-baptized-cut-in-half-by-isis/  Het moet gezegd worden dat de berichten over zoveel onmenselijkheid die we te lezen en te zien krijgen op onze televisie en in alle media de mensen hier toch ook bang maken. Men fluistert bijna: er zijn hier zoveel mensen die het islamitische geloof hebben, moeten wij daar ook bang voor zijn, ook al is die IS iets anders ? En wat met de teruggekeerde Syriëstrijders en radicale moslims die hier wonen ? Bij huisbezoeken hoor ik mensen die er bang voor zijn…


 


Mgr. Léonard heeft namens de Rooms-Katholieke Kerk, samen met de opperrabbijn en de voorzitter van het Executief van de Moslims van België een verklaring gepubliceerd waarin ze uitdrukkelijk zeggen: “Als vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten, vinden we het onze plicht om alle wandaden begaan in naam van de religie streng te veroordelen… Los van elk politiek gelegenheidsdiscours veroordelen wij daarom ten stelligste elke vorm van geweld in naam van religie. Wij willen iedereen uitdrukkelijk oproepen tot respect voor zijn medemens ongeacht zijn levensovertuiging, ras, huidskleur, etnische of culturele origine. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van elk discours, verpakt als geloofsoproep, dat zou kunnen verward worden met het aanzetten tot verdrukking van andermans geloofsovertuiging." Zie: http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=125024


God doet er van alles aan om ons uit te nodigen in Hem te geloven en met Hem te leven maar Hij respecteert zeker onze vrije wil. Als wij Zijn Liefde en Zijn Eeuwig Leven niet willen is dat voor Hem en zeker in onze gelovige ogen erg maar niemand kan en mag gedwongen worden. We doen tekort aan het beeld van een Liefdevolle en goede God als mensen gemarteld en gedood worden als men op Zijn uitnodigingen niet wil of kan ingaan.


 


Een van de bekendste slachtoffers van de IS in Irak is zeker de Amerikaanse journalist James Foley. Hij werd op 19 augustus onthoofd. Het was niet de eerste keer dat deze journalist in moeilijke omstandigheden zijn werk deed. In 2011 zat hij 44 dagen gevangen in Libië. Ik las deze week een mooi getuigenis hoe hij in die moeilijke tijd kracht putte uit zijn katholieke geloof en uit het gebed, uit het bidden van het rozenkransgebed. Hij noemt het gebed als de krachtbron van zijn innerlijke vrijheid. Zie: http://www.sint-janscentrum.nl/?p=newsitem&id=563&t=De+verborgen+kracht+van+journalist+James+Foley


We kunnen misschien weinig doen voor die zovele vervolgde medechristenen, zover van ons huis. We kunnen ze misschien steunen via hulpacties maar zeker met hen in gebed verbonden zijn en een voorbeeld nemen aan hun sterke geloof en trouw aan de Verrezen Heer die is “de Weg, de Waarheid en het Leven”.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.