Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402424 .

Woord van de Pastoor

Autozegening in Galmaarden op zaterdag 28 juni 2014

Op vraag van enkele parochianen zullen we op zaterdag 28 juni van 14.00 uur tot 15.00 uur een autozegening houden bij de Sint-Pauluskapel in Galmaarden. We noemen het een autozegening maar ook andere voertuigen zijn natuurlijk welkom.


 


Een autozegening is niets nieuws. Het is een oud en goed gebruik om Gods Zegen te vragen over onze vervoersmiddelen. In mijn vorige parochie Bergeijk was er nog een jaarlijkse zegening van paarden, een verwijzing naar de tijd dat vervoer en verplaatsingen veelal met paard en kar gebeurden. Een heel aantal parochies kent een jaarlijks ritueel waarbij men Gods Zegen vraagt over het voertuig en de verplaatsingen die men met die auto, moto of ander voertuig zal ondernemen.


 


Zo een zegening van voertuigen is heel Bijbels. De hele Bijbelse geschiedenis zien we hoe het volk van God vraagt met hen mee te trekken. Als we komen om ons voertuig te laten zegenen, vragen we God met ons mee te gaan. Het doet me denken aan het mooie kerklied: “Ga met ons mee, trek lichtend ons vooruit naar tijd en land, door U ooit aangeduid…Ga mee met ons, wie zijn we zonder U ?”


 


In het zegeningsgebed bidt de priester dat zij die van het voertuig gebruik maken “of zij ermee naar hun werk of naar hun ontspanning gaan – onderweg altijd Christus bij zich weten als hun metgezel”. Er wordt in het zegeningsgebed ook nog om twee andere dingen gebeden. Er wordt God gebeden dat allen die het voertuig gebruiken “hun reis veilig en zonder zorg volbrengen”. Er wordt God ook gebeden dat de bestuurders hun verantwoordelijkheid zouden nemen in het verkeer en niet wild en roekeloos zijn. Letterlijk wordt in het gebed voor de bestuurders gebeden dat ze “door hun voorzichtigheid instaan voor de veiligheid van anderen”.


 


Een tijd geleden vertelde mij iemand dat ze een verkeersongeluk had gehad, ook al was haar auto gezegend maar langs de andere kant zei ze: “Het had ook allemaal veel erger kunnen aflopen”.  Een autozegening is geen garantie dat je geen ongelukken zult hebben. Je hoeft daarom niet – na de autozegening -  je ongevallenverzekering op te zeggen. Je voertuig laten zegenen mag je wel sterken in de zekerheid dat we er niet alleen voor staan. De kern van de zegening vinden we in het openingswoord van de zegening: “Christus, de Zoon van God, is in de wereld gekomen om de verstrooide kinderen van God samen te brengen. Daarom lijkt alles wat er toe leidt om de mensen dichter bij elkaar te brengen, te beantwoorden aan de bedoeling van God. Want voor hen die door bergen of water gescheiden worden, of voor hen die door een grote afstand van elkaar verwijderd wonen, wordt de scheiding opgeheven en zij worden bijeengebracht… door nieuwe vindingen om mensen te vervoeren. Laten wij derhalve de Heer aanroepen dat Hij zijn zegen schenkt aan hen, die dit werk tot stand hebben gebracht en dat Hij allen, die van dit resultaat gebruik maken, met zijn genade en hulp beschermt”.


 


Misschien is deze autozegening een gelegenheid om ook uw voertuig eens te laten zegenen…


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be