Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402426 .

Woord van de Pastoor

Hemelvaartgedachten

Met tachtigduizend mensen stond ik op woensdag 17 april laatstleden op het Sint-Pietersplein in Rome, op enkele meters van onze nieuwe Paus Franciscus. Toch een heel indrukwekkende gebeurtenis om zo dicht bij de nieuwe bisschop van Rome te zijn. Elke woensdag geeft de Paus catechese over een bepaald onderwerp. Die woensdag sprak hij over de Hemelvaart van de Heer, een feest wat we in de komende tijd gaan vieren. http://www.katholieknieuwsblad.nl/woord-van-de-paus/item/3769-jezus-priester-en-beschermer.html De gedachten die Paus Franciscus daar gaf wil ik graag in dit woordje met u delen.


 


Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart ? Je moet het maar eens vragen aan je dierbaren. Voor velen is het een dagje vakantie, een vrije donderdag waar men dan ook nog graag een vrije vrijdag aanplakt zodat het een lang vrij weekend wordt. Gelovigen zullen je nog wel kunnen zeggen dat het de veertigste dag na Pasen is, de dag waarop volgens de Heilige Schrift Jezus ten Hemel is opgevaren, het woordje Hemelvaart spreekt eigenlijk voor zich. In Handelingen 1,3 lezen wij: “Na zijn lijden en dood heeft Hij hun herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God.”  Zoals al onze kerkelijke feesten is het meer dan een denken aan een gebeurtenis van zoveel jaren geleden. Wat toen gebeurde heeft ook met ons te maken tot op de dag van vandaag. Dat Jezus naar de Hemel terug ging, is niet zomaar iets. Paus Franciscus legde het in zijn catechese als volgt uit: “Wij hebben dus iemand die ons altijd verdedigt, ons beschermt tegen de listen van de duivel, tegen onszelf en onze zonden! Laten we naar Hem toe gaan en vragen om zijn vergeving, zijn zegen en zijn barmhartigheid! Hij vergeeft ons altijd; Hij is onze voorspreker; Hij zal ons altijd verdedigen! Laten we dit nooit vergeten! Jezus' Hemelvaart openbaart ons deze zo troostende werkelijkheid: in Christus, waarlijk God en waarlijk mens, is ons mens-zijn voor God gebracht; Hij heeft ons deze doorgang geopend; Hij trekt ons naar zich toe en leidt ons naar God. Als we Hem ons leven toevertrouwen en ons door Hem laten leiden, zijn wij in zijn veilige handen, in de handen van onze Voorspreker.” Toen hij dat zo uitlegde kreeg hij daar van de massa gelovigen een applaus als een teken van grote dankbaarheid om die schitterende werkelijkheid in herinnering te brengen.


 


Als we Hemelvaart vieren, dan vieren we dat we er als mensen hier op aarde nooit alleen voor staan. Al van in het begin, van bij die gebeurtenis van de Hemelvaart, hebben de apostelen dat aangevoeld. Ze waren hun dierbare Jezus niet echt kwijt. Paus Franciscus zei het als volgt: “Met de ogen van het geloof begrijpen de apostelen dat Jezus weliswaar ontrokken is aan hun ogen maar toch steeds met hen blijft, hen nooit in de steek zal laten en hen in de heerlijkheid van de Vader zal leiden en voor hen bij Hem zal voorspreken.” Deze gedachten die onze Paus daar uitsprak laten mij het komende Hemelvaartsfeest weer met vernieuwde ogen bekijken en vieren en hopelijk mag het ook voor u een reden zijn om Hemelvaart meer te laten zijn dan een dagje vrijaf.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be