Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402425 .

Woord van de Pastoor

Paasgedachten

Een tijd geleden hoorde ik op de Vlaamse radio een reclamespotje van uitvaartverzekering Dela. Het spotje begon met de zin: “Niemand heeft het eeuwige leven” en de grote boodschap was: “Praat er over”.  Hoewel ik weet dat het spotje mensen wil laten nadenken over het hoe en wat van hun uitvaart, ben ik toch dankbaar voor de gedachten die ze me aanreikten.


 


“Niemand heeft het eeuwige leven”, dat hoor ik ook regelmatig in gesprekken met parochianen. Mijn snelle antwoord is dan altijd: “Niemand heeft hier het eeuwige leven”. “O ja”, zegt men dan. Want dan dringt eigenlijk door dat we als christenen wel het eeuwige leven hebben. Ons leven hier op aarde duurt niet eeuwig, hoogstens iets meer dan een eeuw, voor de meesten  minder. Maar wanneer ons lichaam het vroeg of laat begeeft, gaat het voor ons, gedoopten, verder. Ons geloof in Jezus Christus, voor ons persoonlijk aan het kruis gestorven en verrezen, laat ons verder leven na het begeven van ons lichaam. “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven”, belooft de Heer ons in het evangelie.


 


Niet over hazen die eieren leggen, niet over kuikentjes en paaseieren zoeken gaat het in de komende Paasdagen. We gedenken het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. We wonen de prachtige plechtigheden bij van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Pasen. Velen van ons zullen hun paasbiecht spreken. Daarmee gaan we in het hele gebeuren staan omdat het allemaal met ons te maken heeft. De Heer Jezus deed het voor mij persoonlijk en daardoor heeft elk die in Hem gelooft eeuwig leven.


 


Niemand heeft het eeuwige leven hier op aarde, na ons aardse leven gaat het verder bij Hem. Dat is de vreugdevolle boodschap van Pasen. Dat toelaten in ons hart en gedachten maakt van ons blije en gelukkige mensen, nooit hopeloos, ook niet wanneer de dood dichtbij ons komt.


 


Oprecht geloven dat het verder gaat bij Hem, dat mag onze Paaszekerheid zijn. Als mensen over het Eeuwige Leven spreken, zegt men wel eens: “Het moet er wel goed zijn want er is nog nooit iemand teruggekomen”. Ik haast me dan te zeggen: “Dan ken je het evangelie niet”. Jezus heeft er enkele teruggehaald uit de dood om te laten zien dat wie in Hem gelooft, niet aan de dood overgeleverd is. Hij haalde het twaalfjarige meisje terug uit de dood (Marcus 5, 21-43), de jongeling van Naïn (Lucas 7, 11-17) en Lazarus (Johannes 11). Zelf stond Hij op uit de dood. Zeggen dat er nog nooit iemand teruggekomen is, is dus ontkennen wat er in het evangelie staat.


 


Af en toe willen mensen wel eens bevestiging horen en vragen mij: “Meneer pastoor, gelooft u dat er iets is na dit leven ?” Ik antwoord daar dan altijd op: “Nee, ik geloof niet dat er iets is na dit leven”. Je ziet mensen dan heel vreemd kijken, want ze verwachtten iets anders. Ik herhaal dan: “Ik geloof niet dat er iets is na dit leven, ik geloof wel dat er Iemand is na dit leven”. In de komende Paastijd mogen we dat weer steeds meer en meer in ons hart toelaten. Door de dood en de verrijzenis van Jezus Christus heeft de duisternis van de dood geen grip meer op ons gelovigen.


 


Voor u allen: een Zalig Paasfeest.


 


Uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be