Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402424 .

Woord van de Pastoor

Engelbewaarder

Zie ook dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=Zb-LfNl7D0c


 


Een tijd geleden zag ik het wrak van een auto na een zwaar verkeersongeval. De auto was onherkenbaar vernield en toch was de bestuurder er levend uitgekomen. De schroothandelaar zei me: “Die man heeft een goeie engelbewaarder gehad”. Hetzelfde hoorde ik vorige week toen een kindje van een hoge trap viel, zonder veel erg. De moeder zei dankbaar: “Onze kleine heeft een goeie engelbewaarder gehad”. Die uitdrukking is bijna een synoniem geworden door “Die heeft geluk gehad” maar voor ons, gelovigen, betekent het toch iets meer dan een uitdrukking van geluk hebben. We hebben echt allemaal een engelbewaarder !


 


Vanouds geloven wij dat we van God allemaal een engel gekregen hebben die altijd met ons meegaat. Ook vandaag hoort dat tot ons geloof. In de nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk staat in nummer 336 geschreven: “Vanaf het begin tot de dood is het menselijk leven omringd door de bescherming en voorspraak van de engelen. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden. Vanaf het aardse bestaan neemt het christelijk leven in het geloof deel aan de gelukzalige gemeenschap van engelen en mensen, verenigd in God”. Het is niet iets wat de Kerk zomaar heeft uitgevonden, bij gebrek aan elfjes en feeën in ons geloof. De Kerk leert dat op het woord van Jezus. De Heer Jezus spreekt erover in het evangelie waar Hij zegt: “Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is” (Matteüs 18).  


Ook in het Oude Testament is er al sprake over. In het boek Exodus horen we de kern uitleggen van onze bewaarengel. We horen daar God zeggen: “Zie, ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand… Mijn engel zal voor u uitgaan.” (Exodus 23,20-23a)


 


Twee dingen mogen wij ons met deze gedachten over de bewaarengel eens afvragen. Geloof ik oprecht in Gods Zorg en Gods Nabijheid in mijn leven ? God laat ons niet zomaar eenzaam rondlopen op deze aarde maar Zijn Nabijheid is er echt. Zo belangrijk zijn we in Zijn ogen dat Hij ons aan een persoonlijke engel toevertrouwt want Hij wil dat we gelukkig zijn hier op aarde een eens het Eeuwig Geluk bereiken. Die engel wil ons de weg van God in het leven wijzen.


Een tweede gedachte daarbij is of ik luister naar wat mijn bewaarengel mij te zeggen heeft. Een tijdje geleden vroeg ik dat aan iemand en die antwoordde: “Ik wist niet eens dat ik een bewaarengel had”. Luister naar je bewaarengel want Hij heeft ons te zeggen wat God ons te zeggen heeft. Iemand zei mij: “Ik heb die engel nog nooit gehoord”. In je gebed en als je het stil maakt zul je in je hart te horen krijgen wat God ons te zeggen heeft. Je engelbewaarder is geen elfje of een kaboutertje maar Gods Boodschapper voor jou. Hij is er echt, gestuurd voor jou door God. Luister naar je eigen engel. Daaraan voorbij gaan, is Gods raad in de wind slaan.


 


Als kind heb ik ooit een kort gebedje geleerd tot de engelbewaarder. Het gebedje geeft de kern weer van wie de engelbewaarder voor mij is. Tot slot wil ik dat gebed hier bidden: “Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


HERINNERING AAN 11 NOVEMBER: http://www.editiepajot.com/regios/4/articles/28776


 


VIERING SINT-LEONARDUS: http://www.editiepajot.com/regios/6/articles/28772


 


MGR. LEONARD IN GALMAARDEN: http://www.editiepajot.com/regios/6/articles/28769