Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402426 .

Woord van de Pastoor

Huwelijk

Elk jaar maakt de gemeente Bergeijk zijn cijfers bekend met het aantal inwoners, geboorten, overledenen, huwelijken en echtscheidingen. Vooral de cijfers rond huwelijken en echtscheidingen sprongen in het oog: in 2006 waren er 71 burgerlijke huwelijken en 54 echtscheidingen. Getallen om stil van te worden. Elke echtscheiding is een drama voor de mensen die het betreft, maar ook dikwijls voor de kinderen, de families en vriendenkring.
In een jaar in onze gemeente vierenvijftig echtscheidingen, vierenvijftig gebroken gezinnen. Hoe is het toch mogelijk ? Eens hielden die mensen veel van elkaar, in liefde hebben ze elkaar een ja-woord gegeven. En dan is er dat moment dat het over is. Het maakt mensen stil, maar het laat mensen ook praten en oordelen. Je hoort dan telkens verhalen. Men kan elkaars bloed wel kunnen drinken, men gaat als vrienden uit elkaar, men heeft elkaar niets meer te bieden... Feit is: het burgerlijke huwelijkscontract wordt opgezegd en verbroken, de dingen worden verdeeld en ieder gaat zijn eigen weg.
Voor mensen die kerkelijk getrouwd zijn is het huwelijk meer dan een contract. Men spreekt voor God naar elkaar uit dat men van elkaar houdt en altijd van elkaar wil blijven houden. Er is dan een verbond, onverbrekelijk zolang beiden leven. Man en vrouw verbinden zich aan elkaar en in hun ja-woord verbindt God zich aan hen beiden. Niet alleen bruid en bruidegom spreken. In het ja-woord van die twee spreekt God ook, daar zegt God dat Hij deze man en vrouw kracht en sterkte zal geven om trouw te blijven aan elkaar. Het is niet zomaar een belofte en een sprookje maar het is werkelijkheid. Uit die werkelijkheid kunnen man en vrouw putten "in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom, al de dagen van ons leven".
Het aantal kerkelijke huwelijken is heel klein. Vorig jaar in onze parochies 20. De inhoud schrikt sommigen af: een belofte voor het hele leven. Sommigen durven niet te trouwen omdat men onzeker is over de toekomst, "zullen we het wel kunnen ?", "onze ouders hebben het ook niet gekund, zullen wij het dan kunnen ?". Wie echt vanuit het Sacrament leeft, hoeft niet onzeker te zijn. Waar echtgenoten samen bidden en vertrouwen op Gods Bijstand, moet het lukken om trouw te blijven. Over een huwelijk spreekt men wel eens als over een bootje. Stormen en hoge golven teisteren elke boot wel eens. Een kerkelijk huwelijk vrijwaart een man en vrouw niet van stormen en hoge golven maar als ze Hem mee aan het roer houden, mogen ze weten dat de boot nooit zal zinken. Als beide partners elkaar zien als een geschenk van God en beiden proberen te leven vanuit de zekerheid dat God kracht en sterkte geeft om elkaar te beminnen en te vergeven, dan moet het lukken. Dat is mijn oprecht geloof, dat heb ik in de afgelopen jaren in verschillende gezinnen mogen zien. En daarom.ondanks die hoge cijfers van echtscheiding uit de gemeente Bergeijk blijf ik geloven in de kracht van een kerkelijk huwelijk. Ik bid elke dag dat onze kerkelijk gehuwden uit die sacramentele band mogen leven en nodig al onze parochianen uit onze gehuwden mee te dragen in het gebed.
Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.