Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402425 .

Woord van de Pastoor

De vraag naar een tweede kerkelijk huwelijk...

Enkele keren per jaar krijg ik als pastoor de vraag naar een plechtigheid bij gelegenheid van een burgerlijk huwelijk. Minstens een van de partners is eerder burgerlijk en kerkelijk getrouwd, is gescheiden en bij een nieuw burgerlijk huwelijk vraagt men om iets kerkelijks te doen. Het is voor een priester moeilijk om te moeten zeggen dat dit niet mogelijk is. Je wil hen nabij zijn en niet afstoten en toch mag en kan je liturgisch wat dat betreft niets voor hen betekenen want de Kerk verbiedt mij dat. Mensen zijn dan wel eens ontgoocheld en worden ook wel eens kwaad dat er voor hen geen plechtigheid mogelijk is. Men zoekt dan soms op internet naar een voorganger van een ander kerkgenootschap om toch iets met hen te doen… Waarom kan en mag een priester dat niet doen ?

Een goed gesloten kerkelijk huwelijk is voor de Rooms-Katholieke Kerk onverbrekelijk. Een huwelijk is voor ons niet een contract wat men kan opzeggen maar een onverbrekelijk verbond tussen man en vrouw en God. http://www.youtube.com/watch?v=TeN7hhICLZw God verbond zich met hen en geeft de kracht om trouw aan elkaar te blijven en van elkaar te blijven houden zoals Hij dat met ons doet. Men belooft elkaar trouw tot de dood van een van beiden. De Heer zegt: “Wat God verbonden heeft, dat mag de mens niet scheiden”.

We weten allemaal dat er mensen uit elkaar gaan, ook kerkelijk gehuwden. Men gaat niet zomaar uit elkaar. Aan elke echtscheiding zit een verhaal, het is een drama voor hen die het betreft maar ook voor de kinderen en de families. Soms is er een kerkelijke nietigverklaring van het huwelijk mogelijk, de Kerk stelt dan vast dat een wezenlijke element ontbrak op het moment dat het huwelijk gesloten werd. Wanneer zo een nietigverklaring uitgesproken is, kan iemand meestal opnieuw beginnen en opnieuw voor de Kerk trouwen. Er is in de ogen van de God en de Kerk immers geen huwelijk geweest. Ook wanneer iemands partner is overleden kan er een nieuw kerkelijk huwelijk plaatsvinden.

Wanneer de partner niet overleden is en er geen nietigverklaring is geweest, dan blijft men getrouwd voor God en de Kerk en kan er nooit een tweede huwelijk plaatsvinden. De Kerk kent geen bigamie. Vanuit die gedachte mogen geestelijken ook geen plechtigheden doen wanneer een gescheiden iemand burgerlijk hertrouwt. Onze Kerk is daar nu zeer duidelijk in. Paus Johannes Paulus II bepaalde in zijn Apostolische Exhortatie Familiaris Consortio nr. 84: “Het respect dat verschuldigd is aan het sacrament van het huwelijk, alsmede aan de echtgenoten zelf, aan hun gezinsleden en ook aan de gemeenschap van de gelovigen, verbiedt … aan de herders, om welk motief of om welke pastorale reden ook, voor gescheidenen die hertrouwen, plechtigheden van welke aard dan ook te organiseren. Deze zouden namelijk de indruk geven van de viering van een nieuw sacramenteel en geldig huwelijk en bijgevolg tot dwaling leiden omtrent de onontbindbaarheid van het geldig gesloten huwelijk”. http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=267&al=84

Bovenstaande toont waarom er geen plechtigheden mogelijk zijn. Het toont aan hoe ernstig de Kerk het Sacrament van het huwelijk neemt. Zij die in gebroken situaties terecht zijn gekomen, moet de Kerk moederlijk nabij zijn en hen niet in de kou laten staan. Ze moet hen bezoeken, hen bijzonder helpen in hun band met Jezus Christus in de gebroken situatie, met en voor hen te bidden en hen wegen te laten zien om hun trouw te blijven beleven.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

UIT DE AGENDA VAN PASTOOR PENNE
Einde deze week is pastoor Penne met een groep parochianen in Gent. Hij draagt er de Mis op vrijdag 8 oktober om 17.30 uur in de kapel van de Zusters Clarissen, Sint-Elisabethplein 13. (hier is het graf van de heilige Coleta). Op zaterdag 9 oktober om 10 uur draagt hij de Heilige Mis op in de kapel van de Heilige Rita, Academiestraat 1. (bedevaartsplaats Heilige Rita) Iedereen is van harte welkom in deze Heilige Missen.
Van zondag 10 oktober tot zondag 17 oktober is er op de Weebosch de jaarlijkse bedevaartsweek ter ere van de Heilige Gerardus. Duizenden mensen komen deze week naar de Weebosch. De Missen: http://www.rk-bergeijk.nl/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=449
Op zondag 10 oktober om 11 uur is hoofdcelebrant onze nieuwe hulpbisschop, Mgr. R. Mutsaerts.