Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 404416 .

Nieuws > Brief van Mgr. Leonard b.g.v. de uitvaart van Pastoor Herroelen

Op zaterdagmorgen 14 juni 2014 was in de kerk van Donk de uitvaartmis van Pastoor Herroelen.


Er werd een mooie brief voorgelezen van Mgr. Léonard.


Beste confraters, beste broeders en zusters,


 


Ik ken E.H. Herroelen sinds de tijd dat hij pastoor was van Nossegem.


Door de schoonheid van de liturgie, trok hij vele parochianen aan in zijn kerk.


Hij inspireerde eveneens heel wat jongeren in hun wens om priester te worden met dezelfde pastorale prioriteiten: een leer trouw aan het leergezag van de Kerk, een verzorgde liturgie, een pastorale ijver zonder reserve voor de parochianen.


Ik ken weinig priesters die zoveel gedaan hebben voor de priesterroepingen in Vlaanderen. Hij deed dat op zijn manier, zeer direct en niet altijd diplomatisch.


Maar zijn belangrijkste gebrek was een beetje te vroeg gelijk te hebben...


Wat mij betreft, als president van het seminarie  Saint-Paul in Louvain-la-Neuve, en daarna als bisschop van Namen, heb ik hem steeds gesteund en bemoedigd.


De geschiedenis heeft nadien getoond dat de vorming waarvan hij droomde en die hij heeft proberen in gang te zetten, een model was voor de vorming die vandaag in verschillende westerse landen vrucht draagt.


Uitgeput door de strijd, verteerd door de zorgen, en op de proef gesteld door zijn gezondheid, heeft hij het grote werk dat hem zo dierbaar was, niet helemaal kunnen verwezenlijken.


Desalniettemin heeft hij een indrukwekkend aantal jongeren in de gelegenheid gesteld priester te worden, met een uitstekende vorming, zij het via omwegen. 


Moge de Heer zijn geliefde priester nu honderdvoudig belonen en hem deze welverdiende woorden toefluisteren: "Het is goed, goede en trouwe dienaar, ga nu binnen in de vreugde van uw Heer!"


 


Mgr A.-J. Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel.