Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337785 .

Woord van de Pastoor

Wat doen we in de Sacramentsprocessie van 10 juni ?

Onlangs ging ik met enkele jongeren naar het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch. Ze vonden het toch wel spannend om te zien waar ik mijn priesterleiding had gehad. Bij de kapel zei ik hen dat we stil moesten zijn want er was aanbidding. Het was stil in de kapel, er waren enkele aanwezigen, we gingen er ook enkele minuten zitten, ze waren stil en keken rond. Eén van hen vroeg me achteraf waarom dat gouden ding met die grote hostie erin op het altaar stond. Toen realiseerde ik me dat ze niet meer wisten wat het was…

Tijdens de Mis spreekt de priester over brood en wijn de woorden van het Laatste Avondmaal, dat moment noemen we de consecratie. We geloven dat vanaf dat moment het brood geen brood meer is maar het Lichaam van Christus en de wijn geen wijn meer maar het Bloed van Christus. Ook al zien en smaken we nog brood en wijn, we geloven: het is de Heer Zelf die onder de gedaante van brood en wijn tot ons komt. Met een moeilijk woord: transsubstantiatie. Alle Wijn wordt tijdens de Mis genuttigd. Brood blijft er bijna altijd over want geen enkele priester weet precies hoeveel mensen er naar de Mis zullen komen, zeker niet bij een uitvaart. Dat Brood wat over is, wordt dan in een soort kluis, het Tabernakel, bewaard. We gaan daar zorgvuldig mee om want ook na de Mis blijft dat Brood het Lichaam van Christus, het stopt niet met het einde van de Mis. Deze Hosties worden gebruikt om naar zieken en stervenden te brengen, of in een volgende Mis en ook voor aanbidding.

Als we in de kerk komen, mogen we weten: de Heer is hier aanwezig. De altijdbrandende kaars bij het Tabernakel wil de bezoekers erop wijzen dat de Heer aanwezig is. Soms wordt er bewust ook een extra grote Hostie geconsacreerd om wat we noemen “uitstelling van het Allerheiligste”mee te doen. Dan wordt die grote Hostie uit de Mis in een – meestal – gouden houder (we noemen dat een monstrans, van monstrare, Latijn voor tonen) geplaatst en kunnen de mensen daarbij bidden. Als de priester in de Mis bij de consecratie de grote Hostie toont, weten we: het is de Heer die bij ons nu is, we mogen Hem alles toevertrouwen. Als we de Hostie in zo een monstrans zetten, dan mogen we hetzelfde weten.

Elk jaar trekken we in Luyksgestel in processie met die monstrans door het dorp. Nog weinig parochies hebben dat maar in ons dorp is het een sterke traditie waar veel mensen zich voor inzetten en waar veel mensen aan deelnemen. De Sacramentsprocessie is geen optocht maar we tonen daarmee dat we geloven in Jezus Christus die in de Eucharistische gaven dicht bij de mensen komt. Het is mooi dat we dit doen met velen. Priester, diaken, misdienaars, kerkbestuur, gemeentebestuur, vrouwenvereniging, eerste communicanten, gilde, zovele gelovigen. Elk drukken we daarmee uit: we hebben Hem broodnodig in ons leven, we willen Hem vergezellen omdat Hij ons ook altijd vergezelt in ons leven. Hopelijk sluit u ook aan op zondag 10 juni. Om 10 uur is de Mis in de Sint-Martinuskerk en daarna gaan we in processie door Luyksgestel.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne