Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337781 .

Woord van de Pastoor

Kerstmis en het Licht van Bethlehem

DEZE KERSTWENS IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=N3uY6iBNgyU&ab_channel=AndyPenne


In de donkerste periode van het jaar, in de periode van het jaar dat de natuur dood lijkt, vieren het Kerstfeest. Net in deze donkere periode hangen we overal lichtjes op, steken we meer dan anders kaarsjes aan en vieren we het geboortefeest van onze Heer Jezus Christus.
We doen dat niet toevallig. De geboorte van Jezus in Bethlehem betekende een keerpunt in de mensengeschiedenis. God werd daar in Bethlehem als mens geboren. Die wonderbare gebeurtenis vieren we met Kerstmis. En natuurlijk ook vooral alles wat die geboorte in Bethlehem teweeg bracht. Duisternis en dood hebben sinds de geboorte van Jezus Christus niet meer het laatste woord. Dat geloven, dat is de kern van Kerstmis.

We lezen ieder jaar weer over die geboorte van het Kind Jezus in Bethlehem. Vanwege die volkstelling van keizer Augustus waren Jozef en zijn hoogzwangere verloofde Maria ver van hun thuis, ver van hun vertrouwde Nazareth. Er was voor hen geen plaats in een gastenverblijf, geen veilige kamer waar het kind kon geboren worden. Wat ging er allemaal om in de gedachten van Jozef en Maria toen de kleine daar in Bethlehem was geboren, toen Maria haar Kind in doeken wikkelde en in een voerbak moest neerleggen ? En wat zullen ze gedacht hebben toen daar ineens herders bij hen kwamen, herders die vertelden hoe zij in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudden en opeens een engel van de Heer bij hen zagen staan die hen berichtte dat hun Redder geboren was, de Messias, de Heer en hoe ze het Kind zouden vinden, in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe. Het blijft een wonder verhaal hoe in die donkere nacht in Bethlehem het Licht van God in de wereld kwam.
In het donkerste van de nacht kregen die herders daar die boodschap en elk jaar, in de donkerste periode van het jaar, lezen we het verhaal weer opnieuw en laten de Kerstboodschap weer tot ons doordringen.

Dat is Kerstmis voor ons: Laat dat Kind, geboren in Bethlehem, toe in de kribbe van je hart en laat Hem het licht voor je leven zijn en je mag weten: al hetgene wat je leven donker kan maken zal niet meer het laatste woord hebben. Je eenzaam voelen, fouten die je maakt en de dood zullen met Hem nooit meer het laatste woord hebben. Dat kind in de kribbe is niet zomaar een leuk baby’tje om naar te kijken. Zoals het begin van het Johannesevangelie het uitdrukt, is Hij “Het ware Licht, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moest komen” (Joh. 1,8) Dat Kind in de kribbe mogen we tot u en mij horen zeggen: “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis maar zal het ware levenslicht bezitten” (Johannes 8,12) en ook: “Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, zodat niemand die in Mij gelooft, in de duisternis blijft”. (Johannes 12,46)

Wat is het toch mooi wat we met Kerstmis vieren ! Mijn kerstwens voor u is dan ook dat Het Licht van Bethlehem, het Kindje Jezus in uw leven licht en warmte moge brengen. Draag dat uit, de wereld rond. Zalig Kerstmis.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.