Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337780 .

Woord van de Pastoor

Aswoensdag en Joran

Deze week hoor ik bij huisbezoeken iedereen spreken over het hele gebeuren rond Joran van der Sloot en zijn bekentenis in de zaak Natalee Holloway. Meer dan zeven miljoen Nederlanders hebben zondagavond gekeken naar de tv-bekentenis. Voor een enkeling die niet weet waarover het gaat: Peter R. de Vries toonde in zijn programma op SBS6 een met een verborgen camera gefilmde bekentenis van Van der Sloot in de zaak Natalee Holloway. Die Amerikaanse toeriste verdween in mei 2005 op Aruba. Van der Sloot die haar als laatste heeft gezien, was lange tijd verdachte in de zaak.

Maandagochtend reageerde hulpbisschop de Jong van Roermond in het EO-programma “De ochtenden”. Hij zei dat hij ervoor waakt een oordeel uit te spreken over Joran van der Sloot: “Ik denk altijd aan de uitspraak van Jezus die zegt: ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’. Mgr. de Jong vindt het goed dat Peter R. de Vries de uitzending heeft gemaakt. “Misdaad moet worden bestraft en daders moeten worden gevonden en berecht.” Maar de kijker moet er wel voor waken dat hij in zijn hart niemand veroordeelt. De bisschop zei daarover verder: “Als we overal verborgen camera’s zouden ophangen, dan zou er nog veel meer naar boven komen. En dat geldt voor mij ook in zekere zin zelfs.” Bisschop de Jong had het idee dat Joran voor de verborgen camera ‘meer het achterste van zijn tong liet zien’. “Toch zijn er nog een paar dingen onhelder. Er zijn nog wel een paar tegenstrijdige verklaringen. We moeten voorzichtig blijven.”

De gedachten die Mgr. de Jong ons hier aanreikt passen goed bij de jaarlijkse veertigdagentijd die we als Kerkgemeenschap vandaag met aswoensdag beginnen. In de tijd naar Pasen staan we als gelovigen bijzonder stil bij de barmhartigheid van God voor ons en onze barmhartigheid naar onze medemensen. Veel gelovigen zullen op het einde van de Veertigdagentijd, in het zicht van Pasen, hun Paasbiecht spreken. Ze zullen dan goed nagedacht hebben over hun kleine kanten en vertrouwen die in het Sacrament van Boete en Verzoening toe aan God, die mensen altijd een nieuwe toekomst wil geven. Daarvoor is Jezus op het Kruis gestorven, om ons te verlossen, opdat de zonde niet meer het laatste woord zou hebben. Wat is het toch een mooie gedachte dat wanneer je oprecht spijt over iets hebt onze God ons van harte vergeving wil schenken. Vanuit die ontvangen vergeving en barmhartigheid is het onze opdracht vergevingsgezind en barmhartig te zijn naar anderen. Zoals we willen dat God het met ons doet, zo moeten we het ook doen naar onze medemensen. Niemand van ons is zonder fouten.

Ik vond het een eerlijke gedachte van bisschop de Jong als hij zegt dat verborgen camera’s in elk mensenleven - ook in het zijne - kleine kanten bloot legt. Die gedachte mag ons ook mild maken naar anderen, ook naar hen van wie we allemaal denken dat ze toch wel heel erge dingen hebben gedaan. De woorden van Jezus: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen" mag ons dat ook nog eens in herinnering brengen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.