Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337785 .

Woord van de Pastoor

Tweede Pinksterdag - Maria, Moeder van de Kerk

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=g0MP8SAC90g

Op tweede Pinksterdag viert de Kerk voortaan de gedachtenis van “Maria, Moeder van de Kerk”. In een aantal landen, zoals in Argentinië en in Polen, werd de gedachtenis van “Maria, Moeder van de Kerk” al gevierd op tweede Pinksterdag maar nu heeft Paus Franciscus besloten om het als een jaarlijkse verplichte gedachtenis in de hele Kerk in te voeren.

De titel “Maria, Moeder van de Kerk” is niet iets nieuws. In het decreet dat werd uitgegeven bij de invoering van deze gedachtenis wordt duidelijk gezegd dat bij de overweging van de mysteries van Christus en van het wezen van de Kerk de Maagd Maria niet buiten beschouwing kan blijven, omdat zij zowel de Moeder is van Christus als van de Kerk.
Op het kruis heeft Jezus met de woorden “Zie daar uw moeder” Zijn moeder gegeven aan Johannes, die daar stond als vertegenwoordiger van alle Jezus-leerlingen. Met de woorden “Vrouw, zie daar uw zoon” heeft hij aan Moeder Maria de apostel Johannes, die daar stond als vertegenwoordiger van alle Jezus-leerlingen als kind gegeven. Zo heeft Jezus Moeder Maria aangesteld als moeder van alle christenen.
We zien natuurlijk de heel nauwe band tussen Maria en de Kerk aan het begin van de Handelingen van de Apostelen waar ons verteld wordt dat de leerlingen eensgezind bleven volharden in het gebed, samen met Maria, de Moeder van Jezus. (Handelingen 1,14) Ze was bij de Apostelen toen dezen met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen en naar buiten zijn getreden om onverschrokken te getuigen dat Jezus, de Christus is, de Zoon van God. Dat is dus de reden waarom de gedachtenis van “Maria, Moeder van de Kerk” aan het Pinksterfeest gekoppeld wordt, vanwege de rol die Moeder Maria speelde bij de geboorte van de Kerk.
De heilige Augustinus zei al dat Maria de moeder is van de ledematen van de Kerk, omdat zij door haar liefde heeft meegewerkt aan de geboorte van de gelovigen in de Kerk.
De heilige Paus Leo de Grote verkondigde dat de geboorte van het Hoofd ook de geboorte van het Lichaam is en hij duidde Maria tevens aan als moeder van Christus, de Zoon van God, én als moeder van de ledematen van het mystieke lichaam, nl. de Kerk.
Paus Paulus VI heeft op 21 november 1964, bij het einde van de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie de Heilige Maagd Maria uitgeroepen tot “Moeder van de Kerk”. In 1974, bij gelegenheid van het heilig Jaar van de verzoening werd ter ere van de Heilige Maria, Moeder van de Kerk, een votiefmis opgesteld.
In 1980 heeft Paus Johannes-Paulus II de titel van “Moeder van de Kerk” toegevoegd aan de litanie van Onze-Lieve-Vrouw.

Bidden wij om de voorspraak van Maria, Moeder van de Kerk: “God, barmhartige Vader, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de Maagd Maria, aangesteld tot moeder van ons allen. Verleen dat door haar moederlijk bescherming de Kerk van dat tot dag meer vruchtbaar wordt; dat de blijheid en het heilig leven van haar kinderen alle kinderen der mensen doet verlangen naar geborgenheid bij haar. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

VORMELINGEN NIEUWRODE: https://www.nieuwsblad.be/cnt/blggo_03499215