Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337781 .

Woord van de Pastoor

1 april, Ronde van Vlaanderen en Pasen

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=8NYuUGrDwbw

Nee, het is geen grap. Dit jaar, in 2018 is er op 1 april de Ronde van Vlaanderen en Pasen.

1 april is vanouds een dag waarop mensen elkaar voor de gek proberen te houden . Waarom doen ze dat op 1 april ? Er bestaan veel theorieën over de herkomst van 1 april en de 1 aprilgrappen. Sommigen zeggen dat er aprilgrappen waren in het oude Perzië en bij de Grieken en de Romeinen. De meest voorkomende uitleg is de overschakeling van de Juliaanse kalender naar de Gregoriaanse kalender in 1582. Paus Gregorius XIII verplaatste Nieuwjaar van 1 april naar 1 januari. Over mensen die toch nog nieuwjaar vierden op 1 april werden grappen gemaakt.

Net op die eerste april is er dan de hoogdag bij uitstek voor de wielerliefhebbers in onze streken: de Ronde van Vlaanderen, ook “Vlaanderens mooiste” genoemd. Wielrenners geven het beste van zichzelf op de Vlaamse hellingen als de Muur van Geraardsbergen, de Oude Kwaremont, de Paterberg. Zoals ik ergens las: “de wielrenners leveren een titanenstrijd, een heroďsch gevecht tegen de elementen, een hoogmis van menselijke moed en kracht”. Duizenden mensen kijken langs het parcours naar de wielrenners, honderdduizenden zitten gekluisterd aan de televisie om te kijken wie de overwinning zal behalen.

Net op die eerste april en die hoogdag voor de wielerliefhebbers vieren de miljoenen christenen hun belangrijkste feest en de kern van hun geloof: het hoogfeest van Pasen. Voor de mensen van Jezus’ tijd kwam het over als een soort beetnemen. Wie kon dat geloven: de gekruisigde die was verrezen ? Maar aan velen heeft Jezus zich getoond. Wie het niet kon geloven, mocht Hem aanraken, Hij was geen spook, de wonden van zijn marteling waren duidelijk te zien. Aldus konden ontelbaren in Jezus’ tijd zien dat het geen grap of verzinsel was maar de werkelijkheid. Met dat opstaan uit de doden leverde hij het ultieme bewijs dat Hij werkelijk de Zoon van God was. Aan die verrijzenis was een heel parcours vooraf gegaan. Jezus ging ook een berg op, Golgotha, een steile berg, een zware inspanning, het kruis op de schouders, langs joelende mensen. Hij viel verschillende malen maar stond telkens weer op. Totaal uitgeput, bebloed en geschonden is Hij op de top aangekomen. Voor elk van ons heeft Hij zich neergelegd, is Hij op het Kruis genageld. “Ik heb dorst”, zei Hij en een spons met zure wijn werd Hem te drinken gegeven. Voor elk van ons persoonlijk is Hij gestorven. Maar dat allemaal had niet het laatste woord. Deze dood werd uiteindelijk de ultieme overwinning. Door het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus werd de vriendschap tussen God en mens hersteld, de zonde en dood hebben sindsdien niet meer het laatste woord. Die Overwinning vieren we met Pasen. En daar leven de christenen uit, al bijna 2000 jaar lang. Wie in Hem gelooft als de gekruisigde en opgestane Heer en zich in het doopsel met Hem verbindt mag delen in die overwinning en zal ook leven, over de grens van dit leven. De vreugde om die overwinning van Jezus Christus mag ook uw vreugde zijn met deze Pasen.
Zalig Pasen !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be