Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337780 .

Woord van de Pastoor

Ken je de heilige Catharina ?

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=Hz8RanAS3g0

Vele kerken en parochies hebben als beschermheilige de Heilige Catharina van Alexandrië. Wie was die bijzondere heilige die zo populair is ?

Catharina leefde in de Egyptische havenstad Alexandrië en leefde op het einde van de derde en het begin van de vierde eeuw. Ze was afkomstig uit een welgestelde familie, ze was een dochter van de gouverneur van Alexandrië, Costos. Ze kwam niet alleen uit een roemrijk patriciërsgeslacht maar ze was ook een jonge vrouw met een bijzonder scherp verstand, op zoek naar waarheid, wijsheid en inzicht. Ze was nog maar vijftien toen ze alle werken van Plato al uit haar hoofd kende. Ze was diepgelovig. Jezus Christus was voor haar de man van haar leven en daarom legde ze de belofte af om maagd te blijven. Kort na die belofte werd keizer Maxentius verliefd op de beeldschone Catharina. Ze weigerde om na zijn echtgenote de tweede dame aan het keizerlijke hof te worden. De keizer liet het daar niet bij, onder bedreiging van de ergste folteringen wilde hij haar dwingen om haar geloof af te zweren. Keizer Maxentius stuurde ook veertig heidense filosofen op haar af om haar te overtuigen van de zinloosheid van het christendom maar in plaats dat Catharina haar christelijke geloof zou verlaten, werden die veertig filosofen door de verstandige uitleg van Catharina bekeerd tot het christendom. Catharina zou om het leven worden gebracht maar dat martelaarschap had heel wat voeten in de aarde. De overleveringen vertellen ons dat de keizer haar wilde laten verpletteren door een rad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd. De bliksem sloeg echter in en het rad brak. Toen wilde de keizer haar laten verbranden maar het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk werd Catharina onthoofd met het zwaard. Elk jaar wordt ze op 25 november gevierd.

Het leven van Catharina laat ons zien hoe sterk iemand kan zijn vanuit de vriendschap met Jezus Christus. Ze heeft in haar leven en sterven vertrouwd op het Woord van haar Bruidegom: “Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel…Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is.” (Matteüs 10) Door haar moedig en levend geloof bracht ze anderen bij Jezus Christus. In haar sterven gaf ze een getuigenis dat niemand kan ons geven wat Jezus Christus ons te bieden heeft: vriendschap met God, vergeving van zonden en Eeuwig Leven. Catharina voelde in haar hart wat haar levensweg was, Wie en welke weg haar ten diepste gelukkig zou maken en daar is ze trouw aan gebleven, ook al werden haar heel wat aardse aantrekkelijke dingen aangeboden. Ze is door de eeuwen heen voor veel christenen een voorbeeld van standvastigheid, van sterk staan in de keuzes die je maakt vanuit je vriendschap met Jezus Christus. Als mensen door de eeuwen heen opkijken naar Catharina en haar voorspraak inroepen bij de Heer, dan bidden ze om dezelfde moed en volharding om te gaan voor de gemaakte keuzes, om hetzelfde durven opkomen voor wie je ten diepste bent, om hetzelfde niet toegeven aan het kwaad.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne
www.priesterpenne.be