Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337780 .

Woord van de Pastoor

Een woord over engelen en onze engelbewaarder

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=PluEgJsTR58&feature=share

Veel mensen hebben vandaag iets met engelen. Bij huisbezoeken zie ik veel beeldjes van engelen staan. Men getuigt daarbij dat men gelooft in de hulp van engelen die je op een of andere manier – in je hart of door tekens – de weg wijzen, je dingen ingeven te doen of niet te doen. Regelmatig zeggen mensen mij dat ze geloven dat ze een goede engelbewaarder hebben, zeker wanneer ze ontkomen zijn aan een ongeluk of iets heel ergs.

Engelen zijn voor ons, christenen, geen fantasiewezens zoals kinderen wel eens geloven in elfjes en kabouters. De engelen horen tot ons geloof. Als we op zondagen en hoogfeesten onze geloofsbelijdenis bidden en we spreken ons geloof uit in God, de Schepper van Hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, dan horen daar ook de engelen bij. Engelen zijn geestelijke wezens, ze hebben geen lichaam en daarom dat ze in de kunst – omdat men ze als geestelijke wezens eigenlijk niet kan afbeelden – afgebeeld worden als een hoofdje met vleugeltjes. Wij geloven dat alle mensen door de engelen van God begeleid worden. Ze zijn met heel hun wezen dienaren en boodschappers van God.

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament vinden we engelen en elke keer weer zijn ze daar in dienst van God om Zijn Plan bekend te maken of te verwezenlijken. Lees in de H.Schrift hoe ze in het Boek Genesis het Paradijs sluiten, Lot beschermen, Hagar en haar kind redden, de hand van Abraham tegenhouden. Door hun dienstwerk wordt de Wet meegedeeld, ze leiden het volk van God, ze kondigen geboorten en roepingen aan, zij staan profeten bij. Ik het boek Tobit kunnen we lezen over Rafaël die zich voorstelt als “een van de zeven heilige engelen die de gebeden van de heiligen opdragen en toegang hebben tot voor de Heerlijke Troon van de Heilige” (Tobit 12,15). Het Nieuwe Testament begint met de engel Gabriël die de geboorte van Johannes de Doper en van Jezus zelf aankondigt. Er is het gezang van de engelen wanneer het Kind Jezus geboren is, ze dienen Hem in de woestijn en sterken Hem in Zijn doodstrijd. De engelen verkondigen bij het lege graf ook de verrijzenis van Jezus. Interessant is natuurlijk ook het verhaal in de Openbaring van Johannes 12, waar we lezen hoe de aartsengel Michaël en zijn engelen de apocalyptische strijd winnen tegen de draak en zijn engelen.

Elk van ons heeft van God een engel gekregen die altijd met ons meegaat. In de Catechismus van de Katholieke Kerk staat in nummer 336 geschreven: “Vanaf het begin tot de dood is het menselijk leven omringd door de bescherming en voorspraak van de engelen. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden. Vanaf het aardse bestaan neemt het christelijk leven in het geloof deel aan de gelukzalige gemeenschap van engelen en mensen, verenigd in God”. Ook dat vinden we in de Heilige Schrift, in het boek Exodus kunnen we lezen: “Zie, ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand… Mijn engel zal voor u uitgaan.” (Exodus 23,20-23a) Jezus spreekt daarover in Matteüs 18,10: “Hoedt er u voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: ze hebben engelen in de Hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de Hemel is”.

Op twee dingen worden wij met dit woord bevraagd. Geloof ik oprecht in Gods Zorg en Gods Nabijheid in mijn leven ? God laat ons niet zomaar eenzaam rondlopen op deze aarde maar Zijn Nabijheid is er echt. Zo belangrijk zijn we in Zijn ogen dat Hij ons aan een persoonlijke engel toevertrouwt want Hij wil dat we gelukkig zijn hier op aarde en eens het Eeuwig Geluk bereiken. Die engel wil ons de weg van God in het leven wijzen.

De tweede vraag is: Luister naar je bewaarengel. In je gebed en als je het stil maakt zal je in je hart te horen krijgen wat God jou te zeggen heeft. Je engelbewaarder is Gods Boodschapper voor jou. Hij is er echt, gestuurd voor jou door God. Luister naar je eigen engel. Daaraan voorbij gaan, is Gods raad in de wind slaan.

Tot je Engelbewaarder kun bidden: “Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be