Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337777 .

Woord van de Pastoor

Geloof onder woorden brengen

Je geloof onder woorden brengen is niet altijd gemakkelijk. Hoe leg je nu aan iemand uit wat en waarom je gelooft. Heb je jezelf die vraag al eens gesteld ? Als ik daarover met mensen nadenk, dat begin ik altijd met een aantal levensvragen. Zou het kunnen dat we hier toevallig leven of zou er meer achter zitten ? Vanwaar komt ons leven en eindigt het als ons lichaam sterft ? Ben ik alleen een lichaam wat groeit, bloeit en verwelkt en weg wordt geworpen of is er meer ? Persoonlijk ervaar ik dat het niet toevallig is, dat achter alles wat ik zie en beleef er een Schepper is, ik noem Hem God, de Almachtige Vader. De geschiedenis door ervaren mensen Hem zo. Wie zich voor Hem openstelt, ervaart Hem en mag Zijn Hulp en Nabijheid voelen.
Wat weet ik van God, wie is Hij, hoe kan ik mijn God leren kennen ? Ongeveer tweeduizend jaar geleden heeft God Zijn Zoon naar deze aarde gestuurd. God had de mens oorspronkelijk gelukkig geschapen, onsterfelijk, met een grote vriendschap tussen God en mens. Door opstandigheid van de eerste mensen was die vriendschap verbroken tussen God en mens, de mens verloor zijn oorspronkelijke onsterfelijkheid, de Hemel was gesloten. God wilde dit weer goed maken. Hij stuurde Zijn enige Zoon naar deze aarde, God werd mens, Jezus Christus. Als een mensenkind werd Hij geboren, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, Hij was in alles aan ons gelijk maar niet in de zonde. In Zijn Woorden en Daden liet Jezus zien Wie God voor ons is, Hij was Zelf God. Zijn zending volbracht Hij: Hij heeft geleden, is aan het Kruis voor ons allen gestorven en is op de derde dag verrezen. Zo heeft hij voor elk van ons persoonlijk de vriendschap tussen God en mens hersteld, heeft Hij de Hemelpoort voor ons opengezet als we dat willen en als ik in Hem geloof zal ik na mijn dood eeuwig bij Hem verder mogen leven. Sindsdien weet ik ook dat de zonde niet meer het laatste woord heeft maar de vergeving, Hij gunt me altijd een nieuwe kans als ik berouw heb. Veertig dagen heeft Hij zich als de Verrezene aan zijn leerlingen getoond en toen is Hij opgestegen naar de Hemel. Hij zit nu aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader. Hij heeft Zijn leerlingen niet zomaar alleen gelaten. De Heilige Geest, de kracht van God, is over hen gekomen opdat ze niet bang zouden zijn, opdat ze krachtig zouden zijn om over de hele wereld te gaan getuigen van God-die-van-de-mensen-houdt. Onze God blijft betrokken bij de mensen, we mogen spreken met Hem, bidden. Hij luistert altijd naar ons, in het gebed wil Hij ook tot ons spreken.
Hoe weet ik dat ? Ik heb dat geloof gekregen van de Rooms-Katholieke Kerk. Al tweeduizend jaar geeft men dat geloof door, in de kracht van de Heilige Geest. Het is niet altijd gemakkelijk geweest want er waren ook momenten van vervolgingen en grote tegenstand. Maar ze hebben altijd geweten dat de Heer hen niet in de steek liet. Geloof houdt je niet voor jezelf, je wil dat delen met anderen. Proberen we steeds meer en beter hieruit te leven en het zelf door te geven. Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.