Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337787 .

Woord van de Pastoor

God durven zien

Wanneer ons erge dingen overkomen, durven we soms gaan twijfelen aan God. We vragen ons dan of hoe God die erge dingen kan toelaten of waarom Hij het kwaad niet van die goede en gelovige mensen afhoudt. De moeilijke dingen van het leven kunnen het geloven soms ook moeilijk maken.


 


Een tijd geleden was ik bij de uitvaart van een verongelukt kind en het uitdrukkelijk verzoek van de moeder was om tijdens de uitvaart een filmpje te laten zien en een lied te laten horen. Het gaat om dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=lEpvwKD3CVg


In plaats van bitterheid en verwijten naar God omdat haar kind gestorven was, werd daar de boodschap naar voren gebracht: Hoe kan ik zeggen dat er geen God is terwijl je Zijn Grootheid overal in de natuur kunt zien en voelen.


 


Veel mensen ervaren het wanneer ze een natuurwandeling maken en ze zien de natuurwonderen, dan voelt men aan: hier zit Gods Hand achter. In het filmpje met het lied werd dat ook gezegd: je kunt in de wind Gods Naam horen fluisteren, Gods tranen zien in de regen, Zijn grootheid zien in een zingende vogel of een kolossale boom of in de onmetelijkheid van de zee. Je kunt Gods tegenwoordigheid voelen wanneer je naar de sterren kijkt, de donder luistert, de gouden graanvelden ziet. Maar ook de geur van een roos in bloei of de schreeuw van een nieuwgeborene kunnen je geloof versterken in God die er werkelijk is. Eigenlijk is dit lied een vertaling van wat wij in de brief aan de Romeinen kunnen lezen, hoofdstuk 1 vers 20: “Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar”. Psalm 19 is ook de moeite waard om te lezen omdat die psalm daar ook over spreekt: “De hemel verhaalt van Gods Majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen…” Kerkgangers kennen die psalm van een kerklied wat veel wordt gezongen, de meesten kennen nog wel de eerste strofe: “Wanneer ik door de velden ga en zon en hemel gadesla, dan weet ik Heer hoe groot Gij zijt en buig mij voor Uw Majesteit. U zingt mijn ziel op blijde toon, mijn God, Gij zijt oneindig schoon.”


 


Soms vragen mensen het wel eens op de man af: “Heb jij God ooit gezien ? Hoe kun je dan je hele leven aan Hem geven en hoe kun je dan in Hem geloven ?” Dan denk ik terug aan die moeder die op de uitvaart van haar kind dat filmpje wilde laten zien en dat lied wilde laten horen. Op het moment dat iedereen het  begrepen zou hebben, dat ze kwaad mocht zijn op God om de dood van haar kind, verwees ze naar Gods grootheid in de natuur. Het heeft me laten nadenken en zelf gesterkt. Zou Hij, die zo grote dingen heeft gemaakt, ons, Zijn geliefde mensenkinderen die Hij het leven heeft gegeven, dan loslaten in de dood ? Dan denk ik aan die prachtige zin uit Jesaja 49,15: “Kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg ? Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


GOUDEN KRUIS VOOR ANDRE:  http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/25000 en http://www.hetnieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=7V3P39U6


BIJ OKRA: http://www.hetnieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLSC_20120418_002