Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337787 .

Woord van de Pastoor

Geloven

Bij een huisbezoek vroeg mij onlangs een oudere vrouw of ik haar de tekst van de akte van geloof kon bezorgen. Ze had dat gebed vroeger als kind geleerd maar ze was het voor een groot stuk vergeten. De oudere mensen zullen nog wel weten waarover het gaat. Er zijn de akten van geloof, hoop, liefde en berouw. In Nederland noemt men die gebeden geen akten van oefeningen. Die gebeden geven weer wat ons geloof, hoop, liefde en berouw inhoudt. Wat geloven wij als rooms-katholieken ? Ik geef hier even de tekst van de akte van geloof weer: "Mijn Heer en mijn God, ik geloof vast al wat Gij geopenbaard hebt en door de heilige Kerk mij voorhoudt te geloven, omdat Gij de opperste en onfeilbare Waarheid zijt. In dit geloof wil ik leven en sterven."


 


Als ik met mensen over geloven spreek, dan zegt men mij wel eens: "Ik geloof wel dat er iets is". Dat is toch wel heel abstract. Als Rooms-Katholieke Kerk geloven wij niet in iets maar in Iemand. Er zijn ook mensen die - wellicht uit onwetendheid - zeggen dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen. Wie zich daar echt in verdiept komt toch wel tot een andere conclusie. We geloven in de drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals Hij zich in de Bijbel laat kennen en zoals de Kerk het ook vertaalt. Concreet houdt ons geloof in: "Ik geloof in het bijzonder: dat er is één God; dat er zijn drie goddelijke Personen, God de Vader, God de Zoon, en God de heilige Geest; dat God de Zoon is mens geworden en ons door zijn dood heeft verlost; dat God de loner is van het goed en de straffer van het kwaad." Dat is de kern van ons Rooms-Katholieke geloof. Met Hem leven en wat Hij van ons vraagt in praktijk brengen maakt van ons een gelovige. Daarmee staat of valt een gelovig leven.


 


Paus Benedictus heeft voor de komende tijd een Jaar van het Geloof afgekondigd. Hij wil de gelovigen uitnodigen om eens na te denken over de grote lijnen van het geloof, over de kern van ons rooms-katholiek zijn. Paus Benedictus XVI kondigt een Jaar van het Geloof aan “om een vernieuwde impuls aan de missie van de Kerk” te geven. Het jaar begint op 11 oktober 2012, wanneer de katholieke Kerk herdenkt dat 50 jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie begon. Het eind van het Jaar van het Geloof is op het hoogfeest van Christus Koning, 24 november 2013. Voor de paus is getuigen van het geloof essentieel in een samenleving die van het geloof een privézaak wil maken. Zie brief van de Paus: http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4328


 


Deze week kreeg ik nog een mooi verhaal over geloven en het concreet maken.


'Wat heb je aan godsdienst?', zei de zeepfabrikant die op verjaardagsvisite was bij zijn buurman, de priester. 'Kijk eens naar de ellende in de wereld. Al die duizenden jaren van godsdienst heeft niets geholpen.' De priester zei: 'Kom eens mee naar buiten.' Daar was een stel jongens aan het voetballen. 'Zie je die kinderen', zei de priester" 'We hebben al duizenden jaren zeep, maar ze zijn zo vies als varkens. Wat voor nut heeft zeep dan?' 'Ja, wacht eens, zei de fabrikant, 'zeep moet je eerst gebruiken'. 'Precies, zei de priester, 'met godsdienst is het net zo.'


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


STERZINGEN IN TOLLEMBEEK: http://www.hetnieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLSC_20120107_001