Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337780 .

Woord van de Pastoor

Kalender van oma

Toen ik deze week in het huis van mijn grootmoeder was, zag ik de scheurkalender. Op een centrale plaats hangt al jaar en dag de scheurkalender. Oma kreeg die elk jaar van de bank. Boven de scheurblok, over de reclame van de bank, plakte oma een plaatje van Jezus die Zijn Hart toonde. Bewust of onbewust een mooi teken. Het jaar veranderde, maar dezelfde Heer ging met haar mee door de goede en de kwade dagen. De kalender van ons oma is dit jaar gestopt op maandag 28 juni. Die dag is ze gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Op zaterdag 3 juli is ze overleden. Niemand van onze familie heeft er de blaadjes nog verder afgehaald, de kalender hangt er nog op 28 juni. Elke dag scheurde ons oma het blaadje van haar kalender. Dat deed ze trouw. Afspraken werden op die kalender geschreven.

Aan die kalender moest ik denken voor dit woordje voor oud- en Nieuwjaar. Vorig jaar zijn we allemaal een jaar begonnen met zoveel plannen en voornemens. Veel dingen hebben we wellicht kunnen verwezenlijken en zijn in vervulling gegaan. Hoogstwaarschijnlijk zijn er ook heel wat dingen anders verlopen, hebben we plannen niet kunnen uitvoeren. Er is vreugde en plezier geweest, en zeker ook pijn en verdriet. Bij velen zijn er in de familie- of vriendenkring kindjes geboren, zij begonnen met een levenskalender. Elk zal misschien mensen hebben zien voorgaan, mensen zoals mijn oma voor wie de levenskalender hier is geëindigd. We mogen er in deze dagen eens aan denken. Ik hoop dat u ook het geloof en het vertrouwen hebt bewaard dat de Heer met u meeging in het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar was als lid van de Kerk niet altijd gemakkelijk. Ik ben dikwijls beschaamd geweest toen er weer een bericht kwam over bedienaren en leden van de Kerk die zich eens hadden misdragen en waar mensen tot op vandaag diepe wonden van dragen. Hopelijk is – net als bij de kalender van mijn oma - het plaatje van de liefdevolle Heer op uw levenskalender gebleven. Door alle blijde en trieste gebeurtenissen loopt de Heer niet weg uit ons leven, loop ook van Hem niet weg !

We beginnen een nieuw jaar 2011, elk met zijn en haar verwachtingen, hoop en vrees. Bewaar alle dagen de belofte van de Heer: “Zie, Ik ben met U alle dagen”. 31 december en 1 januari zijn ieder jaar weer dagen waar veel aandacht voor is, overgang van iets ouds naar iets nieuws. Eigenlijk is ons hele leven constant overgaan van oud naar nieuw. Het begint al bij het geboren worden. We verlaten de veilig moederschoot om opgevangen te worden in zorgende handen waar men vol verwachting naar ons uitkeek en waar we iets totaal nieuws begonnen. Zo gaat het constant in ons leven tot we eens in onze laatste momenten van het leven zullen overgaan van het oude vertrouwde om in de zorgende Handen van God te vallen. Zo zal het ook zijn in het nieuwe 2011, vol verwachting uitkijkend en met weemoed achterlatend. Mijn oprechte wens voor u is: bewaar de zekerheid van Gods Nabijheid dan wordt het zeker een gezegend 2011!

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

VERJAARDAG PASTOOR
Op vrijdag 14 januari 2011 viert pastoor Penne zijn 39ste verjaardag.
Om 10.00 uur is er een H. Mis in Huize Lucia, Kerkstraat 94 te Luyksgestel, waarna u de rest van de dag van harte welkom bent op de pastorie, Kerkstraat 96 te Luyksgestel om pastoor Penne te feliciteren, voor een kopje koffie/thee of iets sterkers. Ook 's avonds is men welkom.