Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337781 .

Woord van de Pastoor

Maria krijgen, geven en vertrouwen

We geloven in één God, Vader Zoon en Heilige Geest. Hij houdt van ons Hij heeft ons gewild. Bij God woont ook Maria, de Moeder van Gods Zoon. Ze is geen godin maar de Moeder die Jezus op het Kruis aan allen die in Hem geloven als Moeder heeft gegeven. Naar het beeld van de koninginnen uit het Oude Testament is ze een voorspreekster bij de Grote Koning, we vertrouwen op haar moederlijke voorspraak. Iemand heeft ons dat ooit verteld. Wij zijn daarin gaan geloven en zijn daarvan gaan leven.

Wie heeft mij Maria doorgegeven ? Van mijn oma heb ik het vertrouwen op Maria’s voorspraak bij de Heer meegekregen. Oma wandelde met mij als klein kind naar een kapel in de buurt. Eens rukte ik me toen los van haar hand, ik wilde sneller bij de kapel zijn dan oma. Ik viel toen op de trap van de kapel en had een gat in mijn hoofd. Door het Doopsel, Vormsel en Priesterschap heb ik een onuitwisbaar merkteken op mijn ziel, door die val heb ik een onuitwisbaar merkteken van Maria, een litteken langs de linkerkant op mijn voorhoofd. Als ik er verder over nadenk, denk ik aan opa waar ik mee wandelde en bloemen neerzette in een veldkapel, aan de gemeenteschool van Nederhasselt waar in de meimaand bloemen en een kaars stonden bij het beeld van Moeder Maria. Het veilige gevoel van de Moeder in de Hemel die waakt over ons gaf ons eens iemand en het is iets waar men altijd van kan leven.

In het geloof krijg je dingen van medemensen die het op hun beurt ook kregen. Hoe geven wij Maria door ? Dikwijls kom ik bij mensen die mij vertellen over een beeldje van Moeder Maria, een prentje of een rozenkrans die een bijzonder plekje heeft en wat ze ooit kregen van ouders of grootouders ? Ik geef dikwijls zoiets. Ook daar moeten we niet verlegen in zijn, zonder opdringen maar van harte. Misschien doen onze kinderen of kleinkinderen weinig aan hun geloof maar iets kleins van Maria wat door ons met liefde gegeven wordt, zal niet zomaar worden weggegooid. Men zal er misschien in een moeilijk moment naar grijpen of kijken “want moeder/vader had er ook steun aan”, ze zullen zo langs Maria bij Jezus terecht komen.

Op Maria’s voorspraak in de Hemel mogen wij vertrouwen. Soms voel je die heel sterk. Ik heb dat gevoeld bij het sterven van mijn grootmoeder. Zaterdag 2 juli belde mijn moeder mij dat ik moest komen want dat oma die dag zou sterven. Ik kon eigenlijk niet weg. Voor 3 dopen was geen vervanging, voor 2 Missen werd die wel gevonden. Ik ging toen op weg. Onderweg heb ik zeker wel 6 rozenhoedjes gebeden dat ik er mocht bijzijn, dat ik oma nog even levend mocht zien. Kwart over zes belde mijn moeder op waar ik bleef, ik stond net voor de stoplichten bij het ziekenhuis. “Was oma dood ?”, “Nee, ze wachtte, kom snel”. Twintig over zes was ik op de kamer. Oma deed de ogen open. “Ha, mijne jongen”. Met tranen in de ogen zei ik haar: “Het is niet goed he, laten we samen een Onze Vader en Weesgegroet bidden”. Ze bad beide gebeden mee. Ik sprak nog eens de Pauselijke Zegen uit. Ze zei nog “Amen” en oma stierf. Eigenlijk was de cirkel rond. Grootmoeder verwees haar kleinkind eens naar die Moeder in de Hemel. De woorden uit evangelie en Kerk, samengevat in het Weesgegroet heeft ze mij als kind geleerd en het was het laatste wat we samen spraken. Toen ze opgebaard lag gaf mijn moeder haar rozenkrans aan mij en strengelde ik die tussen de handen van oma. Zij had ons Maria getoond en Maria meegegeven, wij vroegen met dat gebaar nu dat ze voor ons zou bidden opdat wij haar voorbeeld zouden volgen.

Wie Maria heeft in het leven, heeft een moederlijke schat. Wie Maria doorgeeft in het leven, geeft moederlijke zorg aan andere mensen. Wie bij Maria is in het leven, zal zich veilig mogen weten, ook in het uur van de dood en tot over de grens van dit leven.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

MARIAWAKE VOOR JONGEREN BIJ DE BISSCHOPSWIJDING
Op de vooravond van de bisschopswijding van onze nieuwe hulpbisschoppen is er een Maria-wake voor jongeren. Zie: http://www.sint-janscentrum.nl/index.php?pagina_id=4#pid_169